Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3259
Title: Okul yöneticiliğinin meslekleşmesine ilişkin yöneticilerin görüşleri ( Denizli ili örneği )
Authors: Yılmaz, Tayfur
Keywords: Meslekleşme
meslek
okul yöneticiliğinin meslekleşmesi
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde Denizli ili Pamukkale ilçesinde ilköğretim okullarında yapılmıştır.Bu araştırma okul yöneticiliğinin ayrı bir meslek olma görüşünün yaygınlaşmaya ve tartışılmaya başladığı son günlerde, bakanlığımızın da 2023 Eğitim Vizyonu ’nu açıklamasının ardından ayrı bir önem ve ihtimam kazanmıştır.Araştırmanın amacı okul yöneticiliğinin mevcut durumu, okul yöneticilerinin belirlenme yöntemleri ve süreçleri, maaş ve ek ders durumları, hangi eğitimlerden geçmeleri gerektiği, özlük hakları gibi belli başlı alanlarda yöneticilerin görüşlerini yansıtmak, bir meslek olarak mevcut durumunu, akademik çevrelerin tüm meslekler için kabul ettikleri ölçütler çerçevesinde değerlendirmektir. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma nitel bir araştırma olduğundan, çalışma boyunca sınırlı sayıda kişi ile daha derinlemesine çalışabilmek amacı ile örneklem tekniği olarak olasılık temelli olmayan örneklem tekniklerinden ‘amaçlı örneklem’ kullanılmıştır.Ayrıca araştırmanın bulguları başka araştırmacılar tarafından değerlendirilmiş ve güvenilirliği sağlanmıştır. Her katılımcıya aynı sorular aynı vurgu ve tonlama ile her birine sorulmuş, 8 (sekiz) müdür ve 7 (yedi) öğretmen ile görüşülmüştür.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3259
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tayfur Yılmaz tezsiz.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 27, 2024

Download(s)

896
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.