Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3277
Title: Buldan (Denizli) – Sarigöl (Manisa) arasindaki faylarin depremsellik bakimindan incelenmesi
Other Titles: Investigation of faults between Buldan (Denizli) – Sarigöl (Manisa) in terms of seismology
Authors: Az, Merve
Keywords: Depremsellik
Denizli
Sarigöl
Buldan eşiği
graben
tektonik
Seismicty
Buldan rift
graben
tectonic
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Batı Anadolu genişleme Sistemi’nde bulunan Gediz Grabeni ile Büyük Menderes Grabeni’nin arasında yer alan Sarıgöl – Buldan arası ve yakın çevresinde tarihsel dönemden günümüze kadar meydana gelmiş depremler araştırılmış, fayların deprem davranışları ve çalışma alanındaki diri faylar incelenmiştir. Aktif tektonik açısından bunların jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri araştırılarak ortaya konulmuştur. Batı Anadolu K-G yönünde genişleyen sismik yönden aktif bir kabuğa sahiptir. Bu genişleme kuvvetleri etkisinde şekil değiştiren Batı Anadolu üst kabuğu yaklaşık D-B uzanımlı grabenlerin sınırladığı normal faylarla kırılmıştır. Bu çöküntülerin en önemlilerinden biri Büyük Menderes Grabeni ve Alaşehir Grabenidir. İnceleme alanının yer aldığı Sarıgöl ve çevresini kapsayan Ege Çöküntü Sistemi, genel olarak D-B doğrultulu normal faylar ile sınırlandırılmış birçok bloktan meydana gelmektedir. Bu bloklar arasında; D-B uzanımlı çöküntü alanları yer almaktadır. Bu çöküntü alanları içinde Buldan eşiği olarak adlandırılan Buldan yükselimi mevcuttur. Bu bölge de sismik açıdan oldukça aktiftir. Özellikle 2000 yılında Denizli Havzasında meydana gelen Honaz depremlerinden sonra Buldan havzasında meydana gelen depremler artmış ve yoğunlaşma bu bölgeye doğru kaymıştır. Bu nedenle çalışmada Sarıgöl – Buldan ve Denizli Havzasında meydana gelen depremlerin birbiriyle ilişkisinin anlaşılması bakımından günümüze kadar olan depremler incelenmiş sonuç olarak’ ta bölgede meydana gelen depremlerin birbirini tetiklediği ortaya konmuştur. Buldan Eşiğinin de gelecekte Gediz Grabeni ve Büyük Menderes Grabeni gibi kırılıp bu grabenlerin birleşimi şeklinde bir görünüm oluşturması beklenmektedir.
İn this study, investigated earthquakes have occured to the present day and historical period between Buldan (Denizli) – Sarıgöl (Manisa) which is found at the western Anatolian extensional region and between at the Gediz Graben - Büyük Menderes Graben. İn the study area were examined earhquakes, bahavior of faults and active faults. Their geological and geomorphological features investigated in terms of active tectonic. Western Anatolia have seismically active crust, which is expanding North – South direction. Western Anatolian upper crust is broken by influence of expansion forces and it’s bounded by normal faults of E – W trending. One of the most important of these depressions Büyük Menderes Graben and Alaşehir Graben. In the study area and it’s surroundings, including the Sarıgöl Aegean Rift System, in general, bounded by normal faults which occur E –W trending several blocks. These blocks, is located in the E - W trending depression areas. Buldan rift to be this depression areas at present. This area is very active for seismically too. Honaz earthquakes occurring in 2000 in Denizli Basin, especially after the earthquakes that occurred in the basin Buldan concentration increased and shifted towards the region. Especially after the earthquakes that occured Honaz in Denizli Basin, in year of 2000, earthquakes concentration increased in Buldan and epicentres of earthquakes shifted towards Buldan. Therefore, in this study, studied earthquakes up to the present in Sarıgöl - Buldan, and Denizli Basin, because of understanding the relationship between each other. İn conclusion, earthquakes triggered by each other, in the region. Threshold, Buldan rift is expected to be broken such Gediz and Büyük Menderes Grabens at the future, and such as appearance form of a combination of these grabens.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3277
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MERVE AZ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ.docx11.92 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 27, 2024

Download(s)

240
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.