Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/341
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSarıca, Bedri-
dc.contributor.authorEryılmaz, Ramazan-
dc.date.accessioned2015-06-12T12:59:44Z-
dc.date.available2015-06-12T12:59:44Z-
dc.date.issued2015-06-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/341-
dc.description.abstractEğitim-öğretim faaliyetlerinin verimliliğini etkileyebilecek etkenlerden bazıları, doğrudan öğrenci ve çevre kaynaklıdır. Bu faktörlerden biri olarak öğrencinin çevreden edindiği bölgesel ağızlı dil kullanımı, öncelikli olarak, Türkçe eğitiminin meselesidir. Ülkemizde yapılan ağız çalışmalarında, elde edilen verilerin eğitim boyutuyla değerlendirilmesi ya da Türkçe eğitimiyle ilişkisinin kurulması yaklaşımı hemen hemen yok gibidir. Bu konudaki boşluğu doldurmak adına bir çalışma gerçekleştirdik. Denizli’nin Çameli ilçesinde faaliyet gösteren ortaokullarda, öğrencilerle yaptığımız görüşmeleri, dil yönünden inceledik. Bunu yaparken, bu okulların bulunduğu yerleşim yerlerinden ya hiç okula gitmemiş ya da ilkokul mezunu yetişkinleri seçerek, öğrenci kayıtlarındaki ağız özelliklerini tespit konusunda bir dayanak elde etmeyi umduk. Öğrencilerde görülen yerel ağız unsurlarını gösteren sonuçlara ulaştık. Bu sonuçlara dayanarak Türkçe öğretim programının amaç ve kazanımlarından hangilerinin yerel ağız kullanımıyla ilişkili olduğunu göstermeye çalıştık.Dersin kazanımlarıyla inceleme sonuçları arasında bağ kurmamız, daha verimli sonuçların elde edilmesi amacına hizmet edecektir. Ayrıca elde ettiğimiz verilerle, yerel ağız dışında bireysel ya da toplumsal etkilerle ortaya çıkan, yazı diline aykırı durumları da ortaya çıkarmayı amaçladık. Anadilinin doğru kullanılması, Türk eğitim sisteminin amaçlarındandır. Bu bağlamda bir öğretmen yerel ağız kaynaklı çeşitli unsurlarla karşılaştığında, bu duruma karşı nasıl bir tavır takınmalıdır ve nasıl bir önlem planı geliştirmelidir sorularına yanıt aradık. Disiplinler arası bir bakış açısıyla, ağız, şive, lehçe etkilerinin Türkçe eğitimi açısından ele alınması, ileride yapılacak çalışmalarda göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Some of the factors that may affect the efficiency of education and training activities are directly sourced from students and environment. Local language usage which is learnt from environment by students as one of these factors is primarily a matter of Turkish education. In dialectology studies in our country, evaluation of the obtained data with the educational dimension or the approach establishing relationship with Turkish education is almost non-existent. We have conducted a study on behalf of addressing shortcomings in this area. At the secondary schools in Çameli district of Denizli, we examined the interviews, we did with students at the secondary schools in Çameli district in Denizli, in terms of language. While doing this study, we hoped to specify the accent from student records by selecting adults who have been primary school graduates or those who have never gone to school from the places where these schools are located. We have reched the results showing the accent seen on students. Based on these results,we have tried to show which aims and objectives of Turkish language teaching program are associated with accents. Establish a connection between the results of research and objectives of the lesson will serve to the aim of obtaining more efficient results. In addition, we have also aimed to uncover the cases emerged from the indivudial and social impacts, excepts for accents and contrary to the written language, with the data we had obtained. The proper usage of the mother tongue is one of the aims of Turkish educational system. In this context, we have looked for the answers of this questions how a teacher respond to this satiation and what kind of measure plan he/she should develop when he/she is faced the accent with various factors caused by accent. With an interdisciplinary perspective, handling with the accent effects in terms of Turkish language teaching is an issue that should not be ignored for the future studies.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkçe eğitimi, yerel ağız, yazı dili, ortaokul öğrencilerien_US
dc.subjectTurkish language teaching, accent, written language, secondary school studentsen_US
dc.titleÇameli ilçesi ağzı ve çameli ortaokullarında eğitim gören öğrencilerin yerel ağız özelliklerinin Türkçe eğitimine etkisien_US
dc.title.alternativeThe Accent in Çameli District and the Effect of Accent Features of the Students who has been studied at the Secondary Schools in Çameli to Turkish Language Teachingen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid406990en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ramazan Eryılmaz.pdf2.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,640
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.