Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/343
Title: Hizmet İşletmelerinde İçsel Pazarlama Ve Hizmet Kalitesinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi: Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi Örneği
Other Titles: Comperative Evaluation of Service Quality And Internal Marketing at Service Firms: Example of Pamukkale University Sports Center
Authors: KAÇAROĞLU, Mustafa Onur
Advisors: Doç. Dr. Duygu KOÇOĞLU
Keywords: İçsel Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Hizmet Kalitesi
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü
Abstract: İçsel pazarlama kavramı, özellikle hizmet işletmeleri için son derece önemlidir. Uygulamada çoğu işletme tarafından kullanılmasa da uygulandığı takdirde özellikle hizmet işletmeleri açısından verimli sonuçlar elde edilebilir. Hizmet kalitesi ile içsel pazarlamanın etkileşiminin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. İçsel pazarlamadaki atılacak olumlu adımlar hizmet kalitesine de yansıyacaktır. Bu çalışmada hizmet işletmesi olarak faaliyet gösteren Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Kazdağlı Spor Merkezi içsel pazarlama ve hizmet kalitesi açısından incelenmiştir. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulardan ilki, içsel pazarlamanın spor merkezinin yönetici ve çalışanları arasında farklı etkiler ortaya koyduğudur. Bir diğer önemli bulgu ise işletme genelinde ödüllendirmenin yetersiz kaldığıdır. Son olarak hizmet kalitesinde çalışanların bireysel performansa ilişkin boyutların zayıflığı tespit edilmiştir. Bu da işletmedeki ödüllendirme eksikliğinin çalışanların bireysel performanslarına yansıması olarak değerlendirilebilir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/343
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10076100.pdf2.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

100
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.