Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/345
Title: Denizli camilerindeki mimari betimlemeler
Other Titles: Architectual description of denizli mosque
Authors: Tercanlı, Akın
Advisors: Tülün Değirmenci
Keywords: Duvar Resimleri, Denizli Camileri, Mimari Betimlemeler, Manzara, Kâbe ve Cami.
Wall Paintings, Denizli in Mosque, Architecture Descriptions, Landscape, Kaabe and Mosque.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu’nun birçok şehrinde duvar resimli yapılar inşa edilmiştir. Bu resimli yapılar, özellikle Ege bölgesinde, dış cephelerinde herhangi bir süslemesi olmayan, ahşap destekli olarak inşa edilmiş ve “köy camileri” denilen yapılarda yoğun olarak görülmektedir. Bu camiler, iç mekânlarında kalem işi tekniğiyle yapılmış, bitkisel bezemeler, natürmortlar, mimari tasvirlerden; Kâbe, cami ve çeşitli manzara kompozisyonları, sembolik tasvirlerden; cennet, cehennem, mizan ve tarikat objeleri keşkül, teber, sikke ve barutluk gibi zengin tasvirler barındırmasıyla önemlidir. Bu çalışmada Denizli camilerindeki Kâbe, cami ve çeşitli manzara kompozisyonlarından meydana gelen mimari betimlemeler, bu betimlemelerin yakın tarihte yapılmış benzer süsleme özelliklerine sahip farklı sanat eserleriyle olan ilişkisi ve resimlerde yer alan mimari betimlemelerin Osmanlı manzara resim geleneği içindeki yeri ve özgünlüğü tartışılmaktadır. Constructions with wall paintings was built since second half of the 18th centruy in many cities of Anatolia. This illustrations were observed manily in inside of construction called “village mosque”, but, has no illustration at outside, built by wooden structures, especially in Aegean. These mosques are significant with their rich, plant figures, naturemort, architectural depictions (Kaabe, mosque diverse landscape compositions) and sybolic depictions (heaven, hell, balance, religious objects-kaskhül, halberd, coins and flask). In present study, it was discussed the detailed descriptions of the landscape compositions in Denizli city’s mosque and Kaabe of mosque, the relationship among the representation in same century but, in different artwork, and finally the importance and originilaty of architecture representation in landscape in Ottaman architecture traditions.
URI: https://hdl.handle.net/11499/345
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10063377.pdf2.05 GBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on May 6, 2024

Download(s)

40
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.