Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/346
Title: Text-based vocabulary size and reading comprehension of Turkish efl learners
Other Titles: İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin metin içerisinde bildikleri kelime sayısı ve okuduklarını anlama becerisi
Authors: Demet Yaylı
Güngör, Fatih
Keywords: kelime sayısı, okuduğunu anlama, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenler
vocabulary size, reading comprehension, EFL learners
Issue Date: May-2013
Abstract: Okuma akademik hayatları boyunca başarıyı arzulayan öğrenciler için öğrenilmesi gereken öncelikli bir beceridir ve kelime bilgisi anlamanın olmazsa olmazıdır. Bu alandaki çalışmaların yetersiz olduğu düşünerek bu çalışma yabancı dil öğrenenlerin metin içerisinde bildikleri kelime sayısı ve okuduklarını anlama ilişkisine odaklanmıştır. Bu ilişki değişkenler arasında açıklayıcı ve yordayıcı korelasyon doğrultusunda araştırılmıştır. Bu çalışmada 178 üniversite öğrencisi iki farklı açıklayıcı metin içerisinde yer alan kelimelere dayalı bir adet kelime kontrol listesi ve her bir metin için iki okuduğunu anlama testi tamamladılar. Sonuçlar metin içerisinde bilinen kelime sayısı ile okuduğunu anlama arasında orta seviyede bir ilişki olduğu ve bu iki değişken arasında nispeten doğrusal bir ilişki var olduğunu ortaya koydu. Okuduğunu anlamanın hızlı bir şekilde arttığı ya da azaldığı bir eşik noktası bulunamadı. Basit regresyon analizinin sonuçlarına göre, yabancı dil öğrenenlerin akademik metinleri anlamak için metin içerisindeki kelimelerin 98%’ini bilmesi gerekmektedir. Bu çalışma ayrıca yabancı dil öğretimiyle görevli öğretmenlerin öğrencilerinin kelime bilgisi ihtiyaçları ile ilgili bilgi sahibi olmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu sayede öğretmenler öğrencilerin bilmeleri gereken kelime sayısı konusunda rahatlıkla yönlendirebilirler. Reading is an indispensable skill for the learners who desire success throughout their academic life, and vocabulary knowledge is a sine qua non companion of comprehension. Considering the dearth of studies, this study focused on the relationship between text-based vocabulary size and reading comprehension of foreign language learners. The relationship was investigated based on both explanatory and predictive correlations between variables. In this study, 178 university students completed a vocabulary checklist based on the vocabulary items of two different expository texts, and then two reading comprehension tests for each text. The results revealed that the text-based vocabulary knowledge moderately correlated with reading comprehension, and there was a relatively linear relationship between them. A threshold level could not be found in terms of vocabulary coverage for a better comprehension. According to the results of the simple regression analysis, the 98% vocabulary coverage is needed for foreign language learners to comprehend academic texts. This study also emphasizes that instructors and lecturers should be knowledgeable about the lexical needs of EFL learner. Hence, they can easily guide their students in terms of the vocabulary size which university students need to have.
URI: https://hdl.handle.net/11499/346
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatih Güngör.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.