Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3473
Title: İşletme finansmanında devlet teşviklerinin yeri ve önemi denizli ili örneği
Other Titles: The role and importance of governmental incentives in corporate finance : sample of Denizli province
Authors: Tekehan, Zahide
Keywords: Teşvik
Destek
Güncel Teşvik Sistemi
Teşvik ve İşletme Sermayesi
Incentive
Support
Current Incentive System
Incentive and Working Capital
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Çalışmada son dönem Kalkınma Planı dikkate alınarak revize edilen teşvik sistemi içinde, TİCARET BAKANLIĞI, KOSGEB, EXİMBANK, KGF, İŞKUR, SGK kurumlarına ilişkin güncel destek sistemi üzerinde durulmuştur. Teşvik sisteminin, işletme finansmanındaki katkılarına değinilerek, tekstil firmasında uygulanmış üç ayrı örnek ile anlatılmaya çalışılmıştır. Örneklerden de anlaşılacağı gibi teşvik, indirim ve hibelerin özel sektör finansman kaynağını oluşturduğu, yeni yatırımları da desteklediği görülmektedir.
In the study, the current support system for the Ministry of Trade, KOSGEB, EXİMBANK, KGF, İŞKUR and SGK institutions has been emphasized within the scope of the revised incentive system considering the recent Development Plan. The contribution of the incentive system in business finance is tried to be explained with three different examples applied in textile company. As can be seen from the examples, it is seen that incentives, discounts and grants constitute private sector financing source and also support new investments.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3473
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 6, 2024

Download(s)

104
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.