Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3475
Title: Koroda şarkı söylemenin ilköğretim ikinci kademe çocuklarının ses gelişimlerine etkisi
Other Titles: The effects of sound on the development of middle school children singing in the choir
Authors: Alageyik, Şerife
Advisors: Aykut Önder Sarıçiftçi
Keywords: Ses
Ses eğitimi
Koro eğitimi
Voice
Voice education
Choir education
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, koroda şarkı söylemenin ilköğretim ikinci kademe çocuklarının ses gelişimlerine etkisinin incelenmesidir. Koro eğitimine başlanmadan önce koro eğitimine katılmak isteyen öğrenciler gönüllülük esası dikkate alınarak seçilmiştir. Seçilen öğrencilerin müziksel işitme becerilerini test etmek amacıyla müzik öğretmenlerinden oluşan bir komisyon kurulmuş ve öğrenciler, müzik öğretmenlerinin gözetiminde önteste tabii tutulmuştur. Bu testte öğrencilerin, notaları doğru sesle tekrarlamaları ve ritim kalıplarını aynı tartımla vurmaları istenmiştir. Daha önce müzik öğretmenleri olmadığı için müzik dersi işleyememiş olan Karayahşiler Ortaokulu öğrencilerine beş ay süresince koro eğitimi verilmiş, bu süreçte öncelikle koro kavramı açıklanmış, bir arada şarkı söylerken; şarkıyı aynı ses renginde ve aynı gürlükte söylemeye dikkat çekilmiştir. Ardından ses egzersizleri yapılmış, marş, canon ve şarkılar söylenmiş, nüans ve prozodi kavramları açıklanmıştır. ilk etapta ‘E’ harfini açık sesle söyleyen öğrenciler zaman içerisinde sesli harfleri aynı renkte söylemeyi başarmışlardır. Çalışma süresi boyunca öğrencilerin müziksel gelişimleri gözlenmiştir. Eğitimin ardından yine müzik öğretmenlerinin gözetiminde sontest uygulanmış ve öğrencilerin müziksel gelişimlerinde olumlu yönde anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Yapılan çalışmalar video kaydı ile belgelenmiştir. Koroda Şarkı söylemenin çocukların ses gelişimlerine etkisi; cinsiyet değişkenine ve sınıf değişkenine göre incelenmiş, çocukların ses aralıklarının genişlemesine etkisinin olup olmadığına bakılmıştır.
The purpose of this study, the effect of the development of middle school children singing in the choir is the study of sound. Before considering a voluntary basis by student who begin training choir participate in choral education were selected. The selected students to test their skills in musical hearing of music teachers order a commission was established, under the supervision of their music teacher and the students is to take the preliminary test. In this test, the occurrences of the patterns with the same scale and rhythm of the notes sound right students was asked the shoot. Previously a music teanher and music lessons which do not handle Karayah?iler High students for five months because they had Choir training, in this process explained the concept of the first chorus, sing together; the song draws our attention to tell the color of the same sound and the same height. Then vocal exercises, made of Mars, and songs canon said, the concepts of nuance and prosody are described. In the first place the letter 'E' vowels the same color as a clear voice in the students who said they were able to tell the time. Has been observed in the musical development of the students throughout the duration of the study. After training, the final Test under the supervision of a music teacher again applied and the students ‘ musical development in a positive direction a significant difference was found. Studies have documented with video recording. Sound effects on the development of the children singing in the choir; have been examined according to the gender variable and class variable, the effect of the expansion of the ranges supports that there is the sound of children.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3475
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

124
checked on May 27, 2024

Download(s)

526
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.