Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3492
Title: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu düşünülen çocuklarda görme kusuru araştırılması
Other Titles: Investigation of visual problems in children with suspicious attention deficit hyperactivity disorder
Authors: Solmaz, Umut Çağrı
Advisors: Aysun Özşahin
Keywords: Görme taraması
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
Kırma kusuru
Ambliyopi
Şaşılık
Renk körlüğü
Vision screening
Amblyopia
Strabismus
Refractive errors
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Görme, insan algısının en önemli komponentlerinden biridir. Görme bozukluğu gibi kronik hastalığı olan çocuklara 5 yaşına kadar tanı koyulmalı, tedaviden sonra her yıl muayene edilmelidir. Çocukluk çağında görmede herhangi bir nedenle azalma ambliyopiye neden olduğu için çocukluk çağındaki göz taramaları görmeyi tehdit eden hastalıkların saptanması açısından çok önemlidir. Çocukluktaki ambliyopi, şaşılık, kırma kusurları, oküler hastalıklar gibi çok önemli problemlerin erken tanı ve tedavisi ile çocuğun görsel potansiyelini arttırmak mümkündür. Çünkü bu problemler okulda yetersiz bir performanstan, körlüğe kadar ilerleyebilen bir çocukluk çağı yaşanmasına yol açabilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukluk döneminde başlayan, büyük oranda erişkinlik döneminde devamlılık gösteren, ortaya çıkan sorunlar nedeniyle sıklıkla ailede, sosyal ortamda ve akademik ortamda işlevsellikte kayıplara yol açabilen bir bozukluktur. DHEB tanısı konmadan önce sebep olabilecek organik nedenler dışlanmalıdır. Bu çalışmanın amacı: DEHB şüphesi olan çocuklardan oluşan bir örneklemde göz sağlığı taramasının sonuçlarını ve DEHB ile görme kusuru birlikteliğini değerlendirmektir. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi polikliniklerine 15 Ekim 2017 – 15 Ocak 2018 tarihleri arasında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu düşünülerek getirilen, kendisi ve velisi muayeneyi kabul eden 5-18 yaş aralığında 118 çocuk hastanın her iki gözü değerlendirilmiştir. Çocukların görme keskinliği testi, şaşılık testi, renk körlüğü muayeneleri dahil olmak üzere oftalmolojik muayenesi yapılmıştır. Daha fazla değerlendirme veya tedavi gerektiren olgular ilgili oftalmoloji bölümüne yönlendirilmiştir. DEHB şüphesiyle polikliniğe başvuran 118 çocuğun yaş ortalaması 10,5 ± 2,45 yıldı ve %70,3’ü (n=83) erkek, %29,7’u (n=35) kız hastaydı. Çocukların %85’ine (n=101) DEHB tanısı kondu; %75,2’sine (n=76) DEHB ilacı reçete edildi. Çocukların %25,4'ünde görme keskinliği bozukluğu (n = 30), ikisinde ambliyopi (n = 2) vardı. Çalışmamızın sonucunda DEHB şüphesiyle polikliniğe başvuran çocuklardaki kırma kusuru sıklığı, literatürde okul çağı taramalarının incelendiği çalışmalara göre yüksek bulunmuştur. Türkiye sosyoekonomik ve kültürel açıdan çeşitlilik gösteren bir ülke olduğundan sonuçlarımız tüm ülkeye genellenemese de dikkat eksikliği şüphesi olan çocuklarda görme gibi en önemli dikkat unsurunun yeterli olup olmadığı araştırılmalıdır.
Vision is one of the most important components of human perception. Children with chronic illnesses such as visual impairment should be diagnosed up to 5 years of age and should be examined every year after treatment. Because the reduction in vision during childhood causes amblyopia, childhood eye scans are very important for the detection of diseases that threaten to see. It is possible to increase the visual potential of the child by early diagnosis and treatment of very important problems such as childhood amblyopia, strabismus, refractive defects, ocular diseases. Because these problems can lead to a childhood in school, which can progress from an inadequate performance to blindness. Attention deficit and hyperactivity disorder is a disorder that starts in childhood, is mostly sustained in adulthood, and can cause loss of functionality in the family, social environment and academic environment due to emerging problems. Organic causes should be excluded before the diagnosis of DHEB. The aim of this study was to evaluate the results of eye health screening and the association of ADHD and visual impairment in a sample of children with ADHD. Both eyes of 118 children aged between 5 and 18 years who were brought to the polyclinics of Pamukkale University Hospital between October 15, 2017 and January 15, 2018 with the attention deficit and hyperactivity disorder examined and who accepted the examination were evaluated. The ophthalmologic examination of the children including visual acuity test, strabismus test, color blindness examination was performed. Patients requiring further evaluation or treatment were referred to the relevant ophthalmology department. Cases requiring further evaluation or treatment were referred to the relevant ophthalmology department. The mean age of 118 children who presented to the outpatient clinic with the suspicion of ADHD was 10.5 ± 2.45 years, 70.3% (n = 83) were male and 29.7% (n = 35) were female. 85% (n = 101) of children were diagnosed with ADHD; 75.2% (n = 76) ADHD drug was prescribed. Visual acuity disorder (n = 30) and amblyopia (n = 2) were present in 25.4% of the children. As a result of our study, the frequency of refractive error in children who applied to the outpatient clinic with the suspicion of ADHD was found to be higher in the literature than in the studies of school age scans. Turkey is a country of diverse socio-economic and cultural. our results cannot be generalized to the whole country. In children with suspected attention deficit, the most important element of attention, such as seeing, should be investigated.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3492
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

532
checked on May 27, 2024

Download(s)

456
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.