Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3500
Title: Üst ekstremite cerrahisi için ultrasonografi ve sinir stimülatörü eşliğinde yapılan supraklavikuler-infraklavikuler-axiller blokların karşılaştırılması
Authors: Ocaklar, Asuman
Advisors: Rıza Hakan Erbay
Keywords: İnfraklavikuler blok
Supraklavikuler blok
Aksiler blok
USG
Sinir Stimülatörü
Infraclavicular block
Supraclavicular block
Axillary block
Nerve stimulator
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Üst ekstremite cerrahisi için supraklavikuler, infraklaviküler ve aksiller brakiyal pleksus blokları uygulanabilir. Bu çalışmada USG ve sinir stimülatörü eşliğinde, fentanyl ve %0.5 bupivakain kombinasyonu kullanarak infraklavikuler (IC), supraklavikuler (SC) ve aksiller (Ax) blok türlerini karşılaştırmayı amaçladık. Prospektif, randomize olarak gerçekleştirilen çalışmaya, ASA I-II, 91 hasta alındı. Hastalar Grup SC (n=31), Grup IC (n=30), Grup Ax (n=30) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Blok uygulama süreleri Grup SC’de 5,13 ± 1,51 dk, Grup IC’de 7,56 ± 2,44 dk, Grup Ax’de 8,66 ± 2,67 dk bulundu. Blok uygulama süresi Grup SC’de diğer iki gruba göre daha kısa idi (p=0,0001). Duyusal blok başlama zamanları Grup SC’de 11,40 ± 4,27 dk, Grup IC’de 11,10 ± 2,85 dk ve Grup Ax’de 12,41 ± 4,25 dk olarak bulundu. Motor blok başlama zamanları Grup SC’de 14,26 ± 4,91 dk, Grup IC’de 15,17 ± 5,06 dk ve Grup Ax’de 17,40 ± 5,50 dk olarak bulundu. Motor ve duyusal blok başlama süreleri Grup Ax’de hafifçe daha uzun olmakla beraber, 30.dk sonunda her üç grupta da benzer sonuçlara ulaşıldı. Gruplarda ameliyata başlama sürelerinde gecikme gözlenmedi. Hasta ve cerrah memnuniyetleri her üç grupta benzer bulundu. Grup SC ve Grup Ax’de görülen vasküler ponksiyon dışında komplikasyon gözlenmedi. Grup Ax’de diğer iki gruba göre postoperatif duyusal ve motor fonsiyonların daha hızlı geri döndüğü görüldü (p=0.002, p=0.0001). Sonuç olarak, üst ekstremite cerrahisi gereken olgularda, her üç brakiyal pleksus bloğu tekniğinin de kullanılabileceği saptandı. Hastaya uygun ve uygulayıcının tecrübeli olduğu blok türünün ultrason ve sinir stimülatörü eşliğinde uygulanmasının blok başarısını artırırken, komplikasyon oranını da azaltacağı kanısına varıldı.
Supraclavicular, infraclavicular and axillary brachial plexus blocks can be used for upper extremity surgeries. In this study, we aimed to compare the infraclavicular (IC), supraclavicular (SC) and axillary (Ax) block types using USG and nerve stimulator with the combination of fentanyl and 0.5% bupivacaine. In this randomised and prospective study, ASA I-II, 91 patients were included. Patients were allocated into three groups: Group SC (n=31), Group IC (n=30), Group Ax (n=30). Block performance times were 5,13 ± 1,51 min in Group SC, 7,56 ± 2,44 min in Group IC and 8,66 ± 2,67 min in Group Ax. The performance time in Group SC was found to have a shorter compared to the other two groups (p=0,0001). Sensory block onset times were 11,40 ± 4,27 min in Group SC, 11,10 ± 2,85 min in Group IC and 12,41 ± 4,25 min in Group Ax. Motor block onset times were 14,26 ± 4,91 min in Group SC, 15,17 ± 5,06 min in Group IC, 17,40 ± 5,50 min in Group Ax. Motor and sensory block onset times were slightly longer in Group Ax, but at the end of 30th minute, similar results were achieved in all three groups. There was no delay the surgical start times in all groups. Patient and surgeon satisfaction were similar in all three groups. No complication was observed except vascular puncture in Group SC and in Group Ax. In Group Ax, postoperative sensory and motor functions returned faster compared to the other two groups (p=0.002, p=0.0001). As a result, patients with upper extremity surgery, all three brachial plexus block techniques could also be used. It was concluded that application of the block type, which is suitable for the patient and experienced by the practitioner, with ultrasound and nerve stimulator, increases the success of the block and decreases the complication rate.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3500
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASUMAN TEZ FİNALLL BASKI 6.1.2018.pdf1.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

122
checked on May 27, 2024

Download(s)

214
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.