Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3502
Title: Öğrencilerin oluşturduğu informal gruplara ilişkin öğretmen görüşleri
Authors: Ayhan, Hakan
Keywords: İnformal grup
İnformal grubun yararları
İnformal grubun zararları
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin oluşturdukları informal gruplara ilişkin öğretmenlerin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın sonuçları öğretmenlerin sınıflarda var olan informal grupların, eğitim öğretime etkisini ve öğretmen duyarlılığını artırabilmesi açısından önemli görülmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu 10 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada “içerik analizi” yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde öğretmenlerin informal grupları “yazılı kurallara bağlı olmadan kendiliğinden oluşan gruplar” olarak tanımladığı; sınıftaki informal grupların en fazla “öğrenci başarısını etkileyen gruplar” olarak ifade edildiği görülmüştür. İnformal grupların oluşma sebepleri olarak “sınıf,yaş,cinsiyet,sosyal çevre”nin etkili olduğu; informal grupların en fazla “ders başarısını” etkilediği görülmüştür. Öğretmenler, informal grupların sınıf ortamında çatışmaları artırdığını ifade etmişlerdir. İnformal grupların yararları ile ilgili olarak bireysel başarıyı artırdığını; zararları açısından da bireysel ilgi ve becerileri olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3502
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Projem düzenlenmiş Son Hali.pdf605.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,484
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.