Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3527
Title: Yönetici atamalarına ilişkin öğretmen görüşleri
Authors: Eğer, Hatice
Keywords: Liyakat, yönetici atamaları
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, yönetici atamalarına ilişkin öğretmenlerin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın sonuçları okul ve eğitim yöneticilerine hizmet etmesi ve görüş bildirmesi açısından önemli görülmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu 15 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada “içerik analizi” yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde öğretmenlerin yönetici atamaları konusunda kaygılı oldukları ortaya çıkmıştır. Yönetici atamalarında liyakat ilkelerinin göz ardı edildiğini, özellikle sözlü sınavlar aracılığıyla adam kayırmacılığın gerçekleştiğini gözlemlediklerini ifade etmişlerdir. Hak etmeyen kişilerin yönetici olduğu okullarda düzensizliklerin ve eğitim öğretim faaliyetlerinde aksamaların yaşandığını ortaya koymuşlardır. Öğretmenler, okullarında hak ederek gelmiş; insan ilişkilerinde başarılı, demokratik, liderlik vasıfları taşıyan, eğitim öğretim ortamını iyi tanıyan ve okulu her zaman daha yukarı taşıyacak yöneticiler görmek istemektedirler.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3527
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proje Hatice Eğer.pdf590.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 27, 2024

Download(s)

430
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.