Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3532
Title: Türkiye'de vergi uyuşmazlıkları ve idari çözüm yolları
Other Titles: Tax dispute and administrative remedies in Turkey
Authors: Türkeri, Seher
Keywords: Vergi, uyuşmazlık, vergi uyuşmazlıkları, idari çözüm yolları, uzlaşma
Tax, disagreement,tax disputes, administrative solutions, compromise
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Kamu hizmetlerini ve harcamalarını sağlayabilmek için devletin en önemli finansman kaynağı topladığı vergilerdir. Devletin vatandaşına hizmet sunabilmesi için vergiye ihtiyacı vardır. Mükellef vergiyi ödemek istemeyerek bireysel zenginleşme hesapları yapmaktadır. Devlette vatandaşına yapacak olduğu hizmetlerinin finansmanını sağlayabilmek için vergi ile vatandaşını ıslah etme yoluna gitmektedir. Devletin vergiyi bir an önce tahsil etmek istemesi vergi yükümlüsünün de vergiyi ödemek istememesi veya daha az ödemek istemesinden dolayı vergi alacaklısı olan vergi idaresi ile vergi borçlusu olan mükellef arasında bazen bu toplanan vergilerle ilgili uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu uyuşmazlıklar genellikle vergiyi doğuran olay, tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, mükellefiyet ya da bunlara ilişkin uygulamalardan ortaya çıkmaktadır. Bu uyuşmazlıklarda ya idari aşamada ya da yargısal yolla çözüme ulaştırılır. İdari aşamada çözüme ulaştırmak hem vergi idaresi hem de mükellef açısından zaman ve maliyetten önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda yargıdaki iş yükünün azalmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada vergi uyuşmazlıklarının idari yollarla çözümü konu edilecektir.
In order to provide public services and expenditures, the source of funding is the taxes it collects. For the State to provide services to its citizens need tax. Individual enrichment by not wanting to pay taxpayer tax accounts. In the state of the services of the citizens in order to provide financing, it is aimed to improve the tax and its citizens. If the state wants to collect the tax as soon as possible, the taxpayer also taxpayer who refuses to pay or wants to pay less between the tax administration and the taxpayer, the tax payer disputes may arise. These disputes are usually caused by tax, event, notification, accrual, collection, arises from liability or related practices. This in disputes, either at the administrative stage or in a judicial way. Administrative to reach a solution in both stages of tax administration and taxpayer time and costs significantly. At the same time, the workload in the judiciary provides a reduction. Administrative solutions of tax disputes in this study will be the subject.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3532
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SEHER TÜRKERİ DÖNEM PROJETEZİ.pdf565.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

388
checked on May 27, 2024

Download(s)

232
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.