Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3539
Title: Eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim dallarında piyano ve armoni derslerinin eşlik çalma dersine katkısı
Other Titles: Contribution of piano and harmony lessons to accompaniment play lessons in music teaching departments of education faculties
Authors: Altungül, Aycan
Advisors: Özlem Akın Şişman
Keywords: Piyano, armoni, eşlik (korrepetisyon)
Piano, harmony, accompaniment
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında okutulan piyano ve armoni derslerinin, eşlik çalma dersine katkılarının saptanması amacı ile yapılmıştır. Araştırmada, müzik öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin piyano, armoni ve eşlik çalma derslerine ilişkin; içerik, işleniş ve süre açısından değerlendirme görüşleri alınmıştır. Aynı zamanda öğretim programlarında bulunan piyano, armoni ve eşlik çalma derslerinin öğretim elemanlarına ait görüş ve öneriler değerlendirilmiştir. Araştırmada; 2018-2019 öğretim yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Pamukkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans 3 öğrencilerine anket uygulanmıştır. Uzman görüşleri alınarak hazırlanan görüşme formu ile piyano, armoni ve eşlik çalma derslerinin öğretim elemanlarına ait görüşler de değerlendirilmiştir. Çalışmada veriler yüzdelikleri (%) ve frekansların (f) belirlenmesi yoluyla, görüşme verileri ise içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş ve kodlanmıştır. Uzman görüşleri alınarak anketin değerlendirilmesinde 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda anket ve görüşme verilerine ait çıkarımlar verilmiştir. Müzik öğretmenliğinde piyano ve armoni derslerinin eşlik çalma dersine katkıları tespit edilip yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara dayanarak önerilerde bulunulmuştur.
This research was conducted with the purpose of determining the contributions of the piano and harmony lessons taught in the music teaching departments to the accompaniment play lesson. In the research, evaluation comments related to piano, harmony, accompaniment play lessons of the music teaching department students’ content, process and duration were received. The perspective and suggestions of the teaching staff of the piano, harmony and accompaniment play lessons in the curriculum were evaluated at the same time. In the research, the third year students in Dokuz Eylul University Fine Arts Education Music Teaching Departmentand Pamukkale University Fine Arts Education Music Teaching Department were surveyein 2018-2019 academic year. With the interview form prepared by taking expert opinions, the views of the teaching staff of the piano, harmony and accompaniment lessons were also evaluated. In the study, the percentages of the data (%) and the frequency (f) are determined and the data of the interview is analyzed and coded by the content analysis method. In the evaluation of the survey by taking expert opinions, likert scale of 5 was used. As a result of there search, conclusions of the survey and interview data were provided. The contributions of piano and harmony lessons to accompaniment play lessons in music teaching were determined and interpreted. Based on the results obtained, suggestions were made.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3539
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

80
checked on May 27, 2024

Download(s)

156
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.