Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3549
Title: Denizli ili çevresindeki alerjik rinit ön tanı olgularda deri prick testi sonuçlarımız; 15 yıllık retrospektif çalışma
Authors: Barlay, Fevzi
Advisors: Bülent Topuz
Keywords: Alerjik rinit, alerjen, prik testi
Allergic rhinitis, allergen, skin prick test
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Bu çalışmada bölgemizdeki alerjik rinitli olgularda, deri prick testi ile alerjen dağılımı ve sorumlu alerjenlerin sıklığı ortaya konularak, bölgemizin özel alerjen haritasının oluşturulmasına katkı sağlanması ve semptom yoğunluğu ile alerjenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz kliniği içerisinde hizmet veren Alerji Polikliniğinde Ocak 2003 ile Aralık 2017 tarihleri arasında alerjik rinit ön tanısı ile deri prick testi yapılan 3750 olgunun test sonuçları semptomlarıyla birlikte retrospektif değerlendirildi. Bulgular: Alerjik rinit ön tanılı 3750 hastaya yapılan deri prick testi (DPT) sonucu 1817 (%48.4) hastanın pozitif bulunmuştur. DPT pozitif olan hastalar 12-73 yaş aralığındaydı. Hastaların cinsiyet ile yaşları karşılaştırıldığında kadınlar 31,97 ortalamaya sahipti ve erkekler 30,47 yaş ortalamasına sahip olduğu görüldü. Mevsimsel özellik gösteren hasta 892 (%49,1) kişi ile çoğunluktaydı. Pereennial özellik gösteren hasta sayısı 686 (%37,7) ve perennial dönemde mevsimsel alevlenme gösteren hastaların sayısı 239 (%13,1) olarak bulunmuştur. En sık spesifik alerjen olarak %69 (1254 hasta) olarak ile çimen karışımına karşı DPT pozitifliği bulunmuştur. İkinci sıklıkta tahıl grubuna karşı %51,5 (936 hasta) olarak bulunmuştur. Sırasıyla ağaç karışımına %50,8 (923 hasta), ot karışımına %50,4 (915 hasta), ev tozu akarlarına 39,4 (716 hasta), zeytin ağacına %34,8 (633 hasta), ayrık otuna %26,9 (488 hasta), ardıç ağacına %22,3 (406 hasta), dişbudak ağacına %20,4 (370 hasta ), hayvan tüyü karışımına %15,8 (287 hasta), hamam böceğine %8,6 (157 hasta), mantarlar olarak mx penicliuma %6,4 (116 hasta), cladospora %5,3 (97 hasta), alternia alternataya %1 (18 hasta), aspergillusa %0,2 (3 hasta ) olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu bilgiler ülkemizde ve bölgemizin alerjik rinitli hastalar için etyolojik araştırmaların yanı sıra daha etkili tedavi planlarının geliştirilmesine yardımcı olacaktır.
Objectives: In this study we investigated the distribution of allergens detected by symptoms and skin tests and the frequency of the responsible allergens in patients with allergic rhinitis. The aim of this study was to contribute to the creation of a special allergen map of our region and to investigate the relationship between symptom density and allergens. Methods and Materials: We eveluated the symptoms and skin allergy test results of 3750 patients who had been admitted to Pamukkale University School of Medicine, Department of Otorhinolaryngology Clinic serving at the Allergy Clinic with diagnosis of allergic rhinitis between January 2003 and December 2017. Results: Positive test respond was observed for at least one allergen, in 1817(%48.4) of 3750 objects who underwent skin test. Eight hundred and ninety two-give (49,2%) patients had seasonal AR, 239 (13%) perennial AR with seasonal exacerbations and 686 (37,7%) had perennial AR. The most common specific allergen was 69% (1254 patients) and SPT was found to be positive against the grass mixture. The second frequency was 51.5% (936 patients) against the cereal group. 50.8% (923 patients), 50.4% (915 patients) of herbs, 39.4% (716 patients) of house dust mites, 34.8% (633 patients) of olive trees, 26.9% of herbs (488 patients), 22.3% (406 patients) to the juniper tree, 20.4% (370 patients) to the ash tree, 15.8% (287 patients) to the animal hair mixture, 8.6% to the cockroach (157 patients), mx peniclium as 6.4% (116 patients), cladospora 5.3% (97 patients), alternia alternate 1% (18 patients), aspergillus 0.2% (3 patients) was found. Conclusion: This information will help to develop more effective treatment plans in our country and in the region as well as in etiologic research for allergic rhinitis patients.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3549
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fevzi BARLAY.pdf850.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

180
checked on May 27, 2024

Download(s)

286
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.