Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3558
Title: Polikistik over sendromlu hastalarda serum calprotectin değerlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of serum calprotectin levels in patients with polycstic over syndrome
Authors: Şener, Rıfat
Advisors: S. Erkan Alataş
Keywords: calprotectin, polikistik over sendromu, fenotipler
policystic over syndrome, phenotypes
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Polikistikover sendromu (PKOS) üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozuklukluklardan biridir. PKOS’a uzun dönemde endometriyal kalınlaşma, endometrium kanseri, meme kanseri, infertilite, lipid metabolizma bozukluğu ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok kronik komplikasyonda eşlik etmektedir. Buna karşın PKOS etyolojisinde ve farklı fenotiplerin gelişiminde rol alan faktörler tam olarak aydınlatılamamıştır. PKOS’lu hastalarda uzun dönemde gelişecek komplikasyonları önlemek için kardiyovasküler ve metabolik risklerin önceden belirlenmesi çok önemlidir. Bu nedenle PKOS tanısı almış hastaların değerlendirilmesinde birçok parametre ve belirteç birlikte kullanılmalıdır. Hastalık tablosunu oluşturan nedenler konusunda, birçok mekanizma ve teori öne sürülmüştür. Polikistik over sendromunda değişik prezentasyonlar ile ilişkili olabilecek birçok biolojik belirteç daha önceden tanımlanmıştır. Calprotectin de inflamatuar süreç ile ilerleyen birçok hastalıkta anlamlı yüksek saptamış bir yıkım belirteci olarak gösterilmiştir. Ancak literatürde PKOS ile serum calprotectin düzeyini karşılaştıran yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. Bu çalışmada Polikistik Over Sendromu tanısı almış 39 hasta ile sağlıklı kontrol grubu olarak değerlendirilen 41 olgu analiz edilmiştir. PKOS fenotiplerine sahip hastalar ve kontrol grubu arasında serum calprotectin düzeyinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. PKOS hasta ve kontrol grupları arasında serum calprotectin seviyeleri arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmıştır (314,76 ± 36,65 vs. 205,19 ± 16,23 p<0,05). Calprotectin’in PKOS patofizyolojisindeki rolünü anlamak için PKOS fenotipleri ve hasta alt gruplarını daha geniş bir şekilde değerlendirecek yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Polycystic over syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine disorders in women of reproductive age. PCOS is associated with many chronic complications such as endometrial thickening, endometrial cancer, breast cancer, infertility, lipid metabolism disorder and cardiovascular diseases in the long term. However, the factors involved in the development of PCOS and different phenotypes have not been fully elucidated. In order to prevent long-term complications in patients with PCOS, predetermining cardiovascular and metabolic risks is very important. Therefore, many parameters and markers should be used in the evaluation of patients diagnosed with PCOS. Many mechanisms and theories have been proposed about the causes of the disease. Many biologic markers associated with different presentations in polycystic ovary syndrome have already been described. Calprotectin has also been shown to be a significant marker of destruction in many diseases progressing with inflammatory processes. However, there are not enough studies in the literature comparing PCOS with serum calprotectin levels. 39 patients diagnosed as polycystic ovary syndrome and 41 patients evaluated as healthy control group were analyzed in this study. The aim of this study was to compare serum calprotectin levels between patients with PCOS phenotypes and the control group. A statistically significant difference was found in serum calprotectin levels between PCOS patients and control groups (314,76 ± 36,65 vs. 205,19 ± 16,23 p<0,05). In order to understand the role of calprotectin in the pathophysiology of PCOS, new studies are needed to evaluate PCOS phenotypes and subgroups of patients more broadly.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3558
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rifat_sener_tez.pdf1.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

166
checked on May 27, 2024

Download(s)

290
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.