Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3560
Title: La quete familiale dans La Vie Devant Soi de Roman Gary
Search for family in the life before us of Romain Gary
Other Titles: Search for family in the life before us of Romain Gary
Authors: Tecimer, Gül
Advisors: Şevket Kadıoğlu
Keywords: Romain Gary, aile, arayış, sevgi, dayanışma
Romain Gary, family, quest, love, solidarity
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Emile Ajar takma adıyla yazılan, Goncourt ödülüne layık görülen Onca Yoksulluk Varken; ailesiz bir çocuğun, aile özlemiyle dolu öyküsünü anlatmaktadır. Asıl adı Mohammed olan Momo, annesi tarafından, eski bir hayat kadını olan ve evinde hayat kadınlarının çocuklarına bakan Madame Rosa’ya bırakılıp bu kadın tarafından büyütülmüştür. Makul ücret karşılığında öksüz çocuklara bakan yaşlı kadın, Momo’yu oğlu gibi benimser, Momo da onu annesi gibi sever. Romanın konusu çalışmamızda özellikle tartıştığımız Momo ve Madame Rosa arasındaki sevgiye dayanır. Aynı zamanda, mutlu olmak ve huzurlu yaşamak için başkalarına ihtiyaç duyan insanın toplumsallığını ve toplumun temel yapı taşı olan ailenin önemini çalışmamızın merkezine koymaya çalışıyoruz. İnsanın, yalnız yaşayamama durumuyla ilgili olarak, çalışmamız ayrıca, Momo ve Madame Rosa’nın aile arayışı çerçevesinde aile konusuna özellikle odaklanıyor. Momo, çevresindeki farklı kişileri anne ve babası yerine koyarak sevgi gereksinimini karşılamaya çalışır, bu figürlerin her biri kendisine anne ve babanın farklı yönlerini açımlar. Bu çerçevede annelik ve babalık kavramlarını da tartışmaya açan çalışmamız, bu kavramların biyolojik faktörlerinin geçersizliğinin altını çizerek onlardan daha güçlü başka etmenleri öneriyor. Yalnızlığını unutmak, sevgi gereksinimini gidermek için Momo hayali anne babalar düşler, cansız varlıkları kişileştirerek onlarla arkadaşlık kurar. Momo’nun bu çabası çalışmamızda sıkça dile getirilen sevgi gereksinimine vurgu yapar. Momo ve Madame Rosa’nın aile arayışı; romanın parolası haline gelen ve Momo’nun “Bay Hamil, sevgisiz yaşanabilir mi?” sorusuyla somutlaşan sevgi arayışını da içerir. Önemi, birçok kez vurgulanan bu sorudan yola çıkarak, çalışmamız; ailenin kan bağlarıyla değil; sevginin, şefkatin ve dayanışmanın bağlarıyla kurulduğunu ve dayanışma içinde olanların yalnız olmadığını gösteriyor.
The Life Before Us that won the Goncourt Prize and was published under the pseudonym of Emile Ajar tells the story of, nostalgia for his family, an orphan child. Momo, whose real name is Mohammed was left by his mother to Madame Rosa, a former prostitute and caring for the children of prostitutes in her house, is raised by this woman. This old woman, who takes care of orphan children for a reasonable fee, adopts Momo as her own son, and Momo loves her as her own mother. The subject of the novel is based on the love between Momo and Madame Rosa, which we particularly discuss in our study. At the same time, in our study, we are trying to put the importance of the family, which is an important founder of the society, and the sociality of the human being, who is in need of others to live in peace and happiness, to the center of our study. Our study also focuses, concerning the human being's leading a solitary life, on the family issue in parallel with the search for Momo and Madame Rosa's family. Momo tries to meet the love requirement by putting different people around him in his parents' place and each of these figures reveals a different aspect of his mother and father. In this framework, our study, which discusses the concepts of motherhood and paternity, underlines the invalidity of the biological factors of these concepts and suggests other factors stronger than these factors. To forget the loneliness and to satisfy the need for love, Momo dreams of imaginary parents and makes friends with inanimate beings by personifying them. This effort by Momo emphasizes the need for love that is frequently expressed in our study. Momo's and Madame Rosa's search for family also includes the quest for love that becomes the password of the novel and is embodied by Momo's question: “Is it possible to live without love, M.Hamil?” Based on this question whose importance has been emphasized many times, our study emphasizes that the family is founded not with blood ties, but with the bonds of love, compassion and solidarity, and indicates that those who are in solidarity are not alone.
URI: http://hdl.handle.net/11499/3560
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10250847.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

250
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,532
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.