Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3593
Title: Ahlat (Pyrus elaeagrifolia Pall.) tohumlarının çimlenmesi üzerine potasyum nitrat (KNO?) uygulamalarının etkisi
Authors: Kırca, Levent
Aygün, Ahmet
Keywords: Ahlat, çimlenme oranı, çimlenme hızı
Publisher: Bahçe
Abstract: Bu çalışma, doğal olarak tohumdan yetişmiş gelişme kuvveti bakımından farklı 10 ahlat (Pyrus elaeagrifolia Pall.) genotiplerinin tohumlarında yürütülmüştür. Tohumların çimlenmesi üzerine farklı potasyum nitrat (KNO3) konsantrasyonlarının etkilerinin belirlenmesi ve aynı zamanda genotiplerin tohumlarının çimlenme performanslarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, tohumların çimlenmesi üzerine 0 mM, 50 mM, 100 mM ve 200 mM KNO? uygulamaları denenmiştir. Tüm uygulama ve genotiplerden %100 çimlenme elde edilmiştir. KNO? uygulamalarının tohumların çimlenme oranına olumlu bir etkisi belirlenememiştir. Ancak KNO? uygulamaları tohumların çimlenme hızına olumlu etki yapmıştır. En hızlı çimlenme hızı 100 mM KNO? uygulaması ile 7 numaralı genotipte 8,66 günde, en yavaş çimlenme ise 0 mM ile 2 numaralı genotipte 23 günde elde edilmiştir. KNO? bu yönü ile hızlı bir çimlenme için ahlat tohumlarında kullanılabilir. Çöğür eldesinde 12 günlük bir fark büyümeyi de etkileyeceğinden çöğürlerin erken aşıya gelmesinde olumlu bir etki yapabileceği düşünülmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3593
ISSN: 1300-8943
Appears in Collections:Tavas Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bahce.47-2ozel(2018).pdfAHLAT (Pyrus elaeagrifolia Pall.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE POTASYUM NİTRAT (KNO₃) UYGULAMALARININ ETKİSİ197.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

134
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

42
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.