Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3595
Title: Dershane öğretmenlerinin iş tatmin düzeylerinin belirlenmesi
Authors: Karaman, Onur
Keywords: Dershane öğretmenleri, öğretmen memnuniyeti
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada amacı, dershanelerde çalışan öğretmenlerin çalıştıkları dershanelerdeki iş doyumu düzeylerini saptamak amaçlanmıştır. Bunun yanında dershanelerde çalışan öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin hangi boyutlarda düşük olduğunu, hangi değişkenlere göre farklılaşma gösterdiğini belirlemek ve önerilerde bulunmak da hedeflenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Örneklemde “küme örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Araştırma evrenini, 2018-2019 öğretim yılında Denizli İli Pamukkale ve Merkezefendi İlçelerinde’nde bulunan dershanelerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Dershane ortamındaki eğitim öğretimde lokomotif rol oynayan öğretmenlerin memnuniyetini saptayıp, morallerinin yüksek tutulması konusunda gerekli önlemleri alarak, bu çalışanların eğitim ortamına katkılarını artırmak hedeflenmektedir. Araştırmada Minne Sota İş Doyum Ölçeği, dershane öğretmenlerine uyarlanarak kullanılmıştır. Denizli ili Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri bir küme olarak ele alınmıştır. Dershane öğretmenleri ve yöneticileriyle iletişim sağlanarak, gönüllülük esasına göre anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada eğitim alanında iş doyumu kavramlarının önemi kuramsal ve kavramsal analizlerle vurgulanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, iş doyumu düzeyleri alt boyutları ile tespit edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3595
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Onur KARAMAN.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

128
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.