Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/360
Title: Eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalı programlarında kazandırılan eşlik yapabilme becerisinin program hedeflerine ulaşma durumu
Other Titles: Status of reaching the aim of the programme able to make accompany skill gained in faculty of education department of fine arts education programme of music education
Authors: Kardeş, Barış
Advisors: Ufuk Yağcı
Keywords: Eşlik, Eşlik Yapabilme, Armoni, Eşlik Modeli, Eşlik Yazma
Accompaniment, Able to Make Accompaniment, Harmony, Model of Accompaniment, Writing Accompaniment
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programında yer alan “Armoni - Kontrpuan - Eşlik” dersinin hedeflerinden olan “okul şarkılarına eşlik yapabilme” hedefinin, program hedeflerine ulaşma durumunu saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada kaynak tarama ve betimsel yöntem kullanılmıştır. Kaynak tarama kısmında, problemin çözümüne yönelik gerekli bilgilerin elde edilebilmesi amacıyla belgesel tarama yapılmış, betimsel kısmında ise araştırmanın evrenini oluşturan üniversitelerde ve örneklemde belirtilen öğrencilerle uygulama kısmı yapılmıştır. Araştırmada kullanılan okul şarkılarının doğru derecelerle yazılıp yazılmadığını saptamak ve tonlarını doğrulamak amacıyla “Uzman Görüşü Formu” araştırmacı tarafından hazırlanmış ve farklı üniversitelerden alanında uzman öğretim elemanlarından görüş alınmıştır. Araştırma evrenini, PAÜ, DEÜ, MSKÜ ve ADÜ oluşturmaktadır. Örneklemini ise ismi geçen üniversitelerde eğitim gören 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubundan belirlenen okul şarkılarına eşlik yazmaları istenmiştir. Çalışmada kullanılmak üzere: Kırlara Doğru, Buruk Acı, Gençlik Marşı ve Uzun İnce Bir Yoldayım isimli parçalar belirlenmiştir. Öğrencilerin eşlikleri kontrol edilirken “Puanlama Anahtarları Yöntemi” nden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin “şarkıların tonunu doğru olarak tespit etme” davranışını yüksek düzeyde gerçekleştirdikleri, “şarkıların eşliklerini yaparken doğru dereceleri kullanabilme” davranışının büyük ölçüde ve kısmen gerçekleştirildiği ve “Akor Seslerinin Aynı Anda Temel Durumda veya Çevrim Olarak Birlik Notalar Halinde Çalındığı Eşlik Modeli” sıkça kullanılan model olduğu sonucuna varılmıştır. This study aims to determine the goal of programme “able to make accompany school songs” which is one of the objectives of course; "Harmony - Counterpoint - Accompaniment” in Programme of Music Education. Source scanning and descriptive methods have been used in this study. In the source scanning section ” documentary scanning” has been made to obtain the necessary knowledge. As for the application part, it has been done both in universities which are the populations and on sample students. An “Expert Opinion Form” has been prepared by the researcher and some teaching staff in the different ranks in different universities have been asked to verify tones and whether school songs are written or not in the correct degrees. The study population mentioned contains PAU, DEU, MSKU and ADU. The sample is composed in the fourth years students in the universities mentioned above. They have been asked to write accompaniment to the school songs determined. Scoring Keys Method has been used when checking students’ accompaniment. As the result of the research concluded that, the tones of the songs were determined correctly in high levels by the students and the songs were accompanied in correct degrees in a great extent and partially and the accompaniment model used the most frequently is the one which is model of playing same time in basic situation or conversation situation in case of whole note of the chord voices.
URI: https://hdl.handle.net/11499/360
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barış Kardeş.pdf2.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 27, 2024

Download(s)

176
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.