Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3606
Title: Coğrafi işaretlerin dış ticaret kanalıyla bölgesel kalkınmaya etkisi: Denizli ölçeği
Other Titles: The effect of geographical signs on regina development by the foreign trade: Denizli example
Authors: Servet, Hasibe
Advisors: Çeviş, İsmail
Keywords: Coğrafi İşaretler, Bölgesel Kalkınma, Dış Ticaret, Denizli Ekonomisi, İthalat, İhracat
Geographical Indications, Rural Development, Foreign Trade, Denizli Economy, Import, Export
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Türkiye, dünya üzerindeki birçok tarihi ve kültürel birikimlerin büyük bir kısmını bünyesinde barındırmış olan bir coğrafyaya sahiptir. Ülkemiz sahip olduğu bu zenginliklerle dünyada eşi benzerine az rastlanır farklı coğrafi ve kültürel çeşitliliğe sahip olmaktadır. Bütün bu önem arz eden coğrafi ürünler de ülkemizin geleceği için “coğrafi işaret’’ korumasına ihtiyaç duymaktadır. Türkiye ekonomisi çoğunlukla tarım ve sanayiye dayanan bir ülkedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin özellikli ürünlerinin koruması konusunda büyük çaba sarf etmesi ve bu alanda ekonomisini geliştirmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada Denizli ilinde coğrafi işaret tescili almış olan ürünlerin, dış ticaret verilerinden yola çıkarak bölgesel kalkınma içerisindeki ekonomik öneminin araştırılması sağlanmaktadır. Çalışmanın sonucunda Denizli ilindeki coğrafi işaretli ürünlerin dış ticaret içerisindeki toplam payı 2017 yılında neredeyse %17’ lere yaklaşmaktadır. Bu sonuçla birlikte Denizli’de Cİ’ ye konu olabilecek potansiyel ürünlerin artırılmasına yönelik çalışmalar ve teşvikler büyük önem taşımaktadır. Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak ortaya konulan genel görüş, Denizli bölgesinin Cİ’ li ürünler konusunda Türkiye ekonomisi içerisindeki toplam payı azımsanmayacak bir orandadır ve bu oran her geçen yıl artmaktadır.
Turkey has a geography that incorporates many historical and cultural heritages of the world. Turkey has unprecedented different geographical and cultural diversity. All these important geographical products need ‘GI’ protection for the future of our country. Turkey's economy is mostly based on agriculture and industry. It is very important for developing countries such as Turkey to make great efforts in the protection of featured products and to develop the economy in this area. In this study, it is aimed to investigate the economic importance of the products having geographical sign registration in Denizli in regional development based on the data of foreign trade. As a result of the study, the share of geographical products in Denizli in foreign trade almost reaches 17% in 2017. With this result, studies and incentives to increase the potential products that may be subject to GI in Denizli are of great importance. Research results revealed that GI products of Denizli have a substantial proportion of the total share in Turkey's economy and it is increasing every year.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3606
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10255931.pdf1.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

144
checked on May 27, 2024

Download(s)

382
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.