Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3609
Title: Sınıf öğretmenlerinin müzik eğitimi yeterliliği
Other Titles: Music education competence of class teachers
Authors: Kocamanoğlu, Kemal
Advisors: Akbulut, Efe
Keywords: Temel Eğitim, Sınıf Öğretmenleri, Müzik Eğitimi
Basic Education, Classroom Teachers, Music Education
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Müzik, insan yaşamının her döneminde var olan, insanın duygu ve düşüncelerini toplumsal yaşam içinde ifade etmesine aracı olan önemli bir olgudur. Müziği bu derece önemli kılan durum müziğin insan yaşamındaki işlevleridir. Müzik Eğitiminin bireylere sağlıklı ve nitelikli biçimde kazandırılabileceği dönem temel eğitim dönemidir. Bunun için temel eğitimde görev alan sınıf öğretmenlerin müzik eğitimi yeterlik düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Bu çalışmada da sınıf öğretmenlerinin müzik eğitimindeki yeterlik düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 221 sınıf öğretmenine bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin, müzik eğitiminde kuramsal bilgi seviyelerine ilişkin orta ve düşük seviyede yeterliğe sahip oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin; nota süre değerleri hakkında bilgi sahibi olma, tartımsal okuma (Bona) ve solfej okuyabilme konusunda ise orta düzey bir beceriye sahip oldukları sonucuna ulaşılırken, belirli gün ve haftalara uygun şarkı seçimi yeterliği en yüksek (3.67) bilgi düzeyi olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlerin derste kullanabilecekleri bir çalgı çalabilme, çalgıyla eşlik edebilme ve öğrencilere yönelik okul çalgısı eğitimi alanında ise düşük düzeyde beceriye sahip oldukları görülmüştür. Öğretmenlerin en düşük beceri düzeyi çalgıyla eşlik edebilme durumudur. Öğretmenlerin müzik eğitimi konusundaki becerilerinin ölçüldüğü bu tür çalışmaların sonuçları değerlendirilerek, öğretmen adaylarının veya aktif olarak görev yapan sınıf öğretmenlerinin eksik görülen alanlarda bilgi, beceri ve yeterliklerini geliştirmelerine yönelik eğitim programları hazırlanabilir.
Music is an important phenomenon, which exists in every period of human life, which means that human beings express their feelings and thoughts in social life. What makes music so important is the function of music in human life. Music education is very important for the development of individuals. For this reason, teachers who are involved in basic education should have a high level of proficiency in music education. The aim of this study is to measure the proficiency levels of primary school teachers in music education. For this purpose, a questionnaire was conducted with 221 primary school teachers. According to the results of the study, it is observed that the participant primary school teachers have moderate or low level competence in the level of theoretical knowledge in music education. While it is concluded that primary school teachers have mid-level skills about having information about note-time values, rhythmical reading (Bona) and doing solfege, the situation of having knowledge about the value of time as the highest level of knowledge are encountered. It is seen that teachers have a low level of skill in playing a musical instrument that can be used in the lesson, accompanying with the instrument and in the field of school instrument training for students. The lowest skill level of teachers is the ability to accompany the instrument. By evaluating the results of such studies in which teachers' skills in music education are measured, training programs can be prepared to improve the knowledge, skills and competencies of prospective teachers or actively working primary school teachers in missing areas.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3609
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10257277.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

176
checked on May 27, 2024

Download(s)

306
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.