Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3616
Title: İndirim mağazalarının maliyet düşürme stratejileri ve Türkiye'deki perakendecilerin verimliliklerinin karşılaştırılması
Authors: Bardakcı, Ahmet
Baran, Tamer
Keywords: Düşük Fiyat, Strateji, Malmquist toplam faktör verimliliği indeksine, perakendeci
Issue Date: 1-Apr-2019
Source: Bardakcı, A. ve Baran, T. (2019). İndirim Mağazalarinin Maliyet Düşürme Stratejileri ve Türkiye’deki Perakendecilerin Verimliliklerinin Karşılaştırılması Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 5 (1), 37-67
Abstract: İndirim mağazaları, başlangıçta yerleşik rakiplerin dört temel yanılgısına bağlı olarak ihmal edilmiş, ama zaman içerisinde rüştlerini ispat ederek pazara derinlemesine nüfuz etmişlerdir. İki temel amaca hizmet eden bu çalışmanın birinci amacı indirim mağazalarının maliyet düşürme stratejilerini Alman perakende devi Aldi bağlamında; BİM’le benzerliğini ortaya koyarak incelemektir. İkinci amaç uygulanan stratejilerin sonuçlarını en iyi performans gösteren firmaları rol model kabul edip, verimlilik düzeylerini karşılaştırmalı olarak ölçümleyen VZA’nın panel veri için kullanılan türü olan Malmquist toplam faktör verimliliği indeksi ile ortaya koymaktır. Ayrıca Türkiye’de faaliyeti olan zincir perakendeciler için finansal bazı oranlar da hesaplanmıştır. Bu amaçlara erişebilmek Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) listelenen BİM gibi ulusal düzeyde faaliyet gösteren market zincirlerinin Adese, BİM, Carrefour, Migros ve Tesco-Kipa olduğu belirlenmiştir. Bu zincirlerin 2010-2017 arasındaki finansal tablolarından kira, personel, reklam maliyetleri, satılan malın maliyeti ile satış rakamları derlenmiştir. Malmquist toplam faktör verimliliği indeksine göre BİM 2013-2014 dönemi dışında kalan beş dönemde ortalamanın üzerinde bir etkinlikle en etkin zincir olarak bulunmuştur. Oran analizlerinin gösterdiğine göre BİM, rakiplerine oranla her 1 TL satış için daha az kira, personel, reklam harcaması yapmış ve rakiplerden daha yüksek bir satılan mal maliyetine katlanmıştır. BİM rakiplerinden daha düşük bir brüt kar marjı ile çalışmasına rağmen ele alınan tüm dönemlerde istikrarlı bir şekilde kar etmeyi başarabilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3616
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

54
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.