Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3674
Title: Are bitcoin returns predictable? [Article]
Authors: Anavatan, Aygül
Yalçın Kayacan, Eda
Keywords: Bitcoin
log-normal stochastic volatility model
stochastic volatility model with leverage
leverage effect
Issue Date: 2019
Abstract: Bitcoin, günümüzde popüler olan kripto para birimlerinin en köklüsüdür. Kripto para birimlerinin avantajı, ademi merkeziyetçi olmalarıdır, dolayısıyla merkez bankalarına ihtiyaç duymazlar. Bu çalışmanın amacı Bitcoin getirilerinde oynaklık olup olmadığını ve eğer varsa, öngörülebilir olup olmadığını belirlemektir. Bitcoin getirilerinin oynlıklığı, log-normal stokastik oynaklık modeli ve kaldıraçlı stokastik oynaklık modeli kullanılarak 19.12.2011 ve 29.01.2018 dönemini kapsayan günlük veriler için incelenmiştir. Bitcoin getirilerinde anlamlı bir kaldıraç etkisi bulunmamakla birlikte, oynaklığın kalıcı ve öngörülemez olduğu bulunmuştur. Bitcoin getiri dalgalanmaların öngörülememesi, onun bir yatırım aracı veya para birimi olarak kullanılmasının riskli olduğunu göstermektedir. Bitcoin’in, geleneksel ödeme şekli olan banknotlar veya dijital paraların yerini alması gün geçtikçe artmaktadır. Sistem ne kadar yaygın olursa, o kadar güvenli ve spekülasyonlara o kadar dirençli olmaktadır. Bitcoin'in yaygın popülaritesi, onun devletler tarafından tanınmasını ve geleneksel ödeme yöntemlerine dahil edilmesini kolaylaştırabilir.
Bitcoin is the most radical of the cryptocurrencies which are becoming popular nowadays. The advantage of the cryptocurrencies is that they are decentralized systems so do not need central banks. The purpose of this study is to determine if there is a volatility in the returns of Bitcoin and if so, whether it is predictable. The volatility of the Bitcoin returns was investigated using the log-normal stochastic volatility model and stochastic volatility model with leverage for daily data covering the period between 19.12.2011 and 29.01.2018. While there is no significant leverage effect in the Bitcoin returns, it has been revealed that the volatility is permanent and unpredictable. The unpredictability of Bitcoin returns’ fluctuations suggests that it is risky to use it as an investment tool or currency. It is increasing day by day that Bitcoin takes place of banknotes or digital money, which are conventional means of payment. The more widespread the system, the safer and the more resistant to speculations it is. The widespread popularity of Bitcoin may facilitate its recognition by states and inclusion in traditional payment methods.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3674
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anavatan & Yalçın Kayacan(2019).pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.