Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3716
Title: Halikarnassoslu Dionysios’ta biçem ve hypsos
Other Titles: Style and hypsos in Dionysius of Halicarnassus
Authors: Akıncı Öztürk, Esengül
Keywords: Halikarnassoslu Dionysios, Hypsos, Hyps?los, Yücelik, Grek Klasisizmi, Yüceliğin Kaynakları, Yüksek Stil.
Dionysius of Halicarnassus, Hypsos, Hyps?los, The Sublime, Greek Classicism, Sources of the Sublime, Elevated Style.
Issue Date: May-2018
Publisher: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Source: AKINCI ÖZTÜRK E. (2018). Halikarnassoslu Dionysios’ta Biçem ve Hypsos. Arkeoloji ve Sanat (157-158), 95-102.
Abstract: Bu makalede, Halikarnassoslu Dionysios’un hypsos (yücelik) kategorisini üslup türleri ve kompozisyon teorisiyle nasıl ilişkilendirdiği sorusu ele alınacaktır. Dionysios hitabet sanatı üzerine yazdığı eserlerde, özellikle Klasik Dönem hatip ve yazarlarının biçemlerini değerlendirirken hypsos ve hyps?los terimlerini sıklıkla kullanmıştır. Augustus dönemi Grek klasisizminin temsilcilerinden biri olarak Dionysios, Klasik Hellen yazınının büyük bir kısmını yüce (hyps?los) olarak değerlendirmektedir. Dionysios hypsos kavramını çoğunlukla biçem ve kompozisyon bağlamında kullanmış olmasına karşın, ona göre hypsos büyük ya da yüksek stille bir ve aynı şey değildir. Hypsos kategorisi figür, diksiyon ve kompozisyonu da barındıran stilin yanı sıra düşüncenin büyüklüğü ve duyguyu da konu edinir.
In this paper, I will discuss the question of how Dionysius of Halicarnassus relates the category of the hypsos (the sublime) to the types of styles and his theory of composition. In his rhetorical works, he frequently uses the terms hypsos and hyps?los when evaluating especially the styles of classical orators and writers. As a representative of Greek classicism in Augustan period, Dionysius considers so much of ancient Greek writing to be sublime. Even though Dionysius utilizes the concept of the sublime mainly in the context of composition and style, for him hypsos is not identical with grand or elevated style. It also concerns the greatness of thought and emotion, as well as style involving figures, diction and composition.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3716
ISSN: 1300-4514
Appears in Collections:Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halikarnassoslu Dionysios’ta Biçem ve Hypsos.pdf487.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

54
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.