Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3718
Title: İşletme alanındaki tutum ölçekli çalışmalarda cevaplama tarzı İle demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi tespite yönelik bir araştırma
Authors: Bardakcı, Ahmet
Haşıloğlu, Selçuk Burak
Barutçu, Süleyman
Koçoğlu, Duygu
Keywords: Cevaplama tarzı, tutum ölçekleri
Abstract: Bu çalışmada Türkiye’de işletme alanında gerçekleştirilen çalışmalarda demografik özelliklerle cevaplama tarzı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş olan on farklı araştırmada cevaplayıcıların demografik özelliklerinin cevaplama tarzlarına etkisi incelenmiştir. Sonuçlara göre eğitim düzeyi hem aşırı uçlarının kullanımını hem de ölçek orta noktasının kullanımı etkilemektedir. Fakat eğitim düzeyi ile cevaplama tarzı ölçütlerinin her birisi arasında doğrudan bir ilişki bulunamamıştır. Genel olarak cevaplayıcılar arasında katılımcı olmayıcılık daha yaygındır. Erkekler kadınlardan hem daha fazla katılımcı yön kullanma hem de daha fazla orta nokta kullanma eğilimindir. 30 yaş üstünde orta nokta kullanımı, 30 yaş altında orta nokta kullanımından daha fazladır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3718
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PAZARLAMA VE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 27, 2024

Download(s)

296
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.