Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3754
Title: Beliefs and practices of elt teachers on the use of group work
Authors: Paker, Turan
Kocaman, Perihan
Keywords: Grup çalışması, İkili çalışma, İletişimsel dil öğretimi, Göreve dayalı öğrenme
Groupwork, Pairwork, Communicative language teaching, Task-based learning
Issue Date: 2009
Source: Paker, T. and Kocaman, P. (2009). Beliefs and Practices of ELT Teachers on the Use of Group Work. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Social Sciences), 18(1), 289–304
Abstract: Bu çalışma, İngilizce öğretmenlerinin grup çalışmalarına yönelik düşünce ve inançlarını, ne sıklıkla grup çalışması yaptıklarını, ayrıca grup çalışması yaparken hangi süreçleri kullandıklarını ve bu süreçte karşılaştıkları sorunları nasıl çözdüklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma betimsel bir çalışma olup, verileri sormaca, gözlem ve video kayıt yoluyla toplanmıştır. Muğla Merkezindeki Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde çalışan 30 öğretmene verilen bir sormaca ve her okuldan bir öğretmen olmak üzere rasgele seçilen 10 öğretmeni gözlemleyerek toplanmıştır. Sormaca yoluyla toplanan verilerin bir kısmı (A Bölümü) SPSS kullanılarak t-test ile analiz edilmiş, diğer kısmı (B bölümü) ile gözlem verileri Miles and Hubbermann’ın (1994) niteliksel veri analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada yer alan İngilizce öğretmenlerinin çoğunluğu dil öğretiminde grup çalışmasının öğrencilerin akademik, zihinsel ve sosyal amaçlarını gerçekleştirmek için oldukça etkin bir teknik olduğunu düşünmektedirler. Ancak sormaca sonuçlarına ve gözlenen öğretmenlerin derslerinde öğrencilerin etkinlik sırasındaki tepkilerine göre grup çalışmasını yeterince sık ve etkin bir şekilde kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Grup çalışması sırasında karşılaşılan sorunlar; öğrencilerin İngilizce konuşmak yerine Türkçe konuşmaları, gürültü yapma, diğer gruptaki öğrencilere sataşma ve rahatsız etme gibi sorunların yanı sıra öğretmenin grup çalışmasını başlatma ve uygulama sürecinden kaynaklanan sorunlar olarak sıralanabilir.
The study aimed at finding out the beliefs of ELT teachers regarding group work, the procedures they follow in doing group work, the ways that they deal with problems they come across and the frequency of their using group work in their instruction. This is a descriptive study. The data for the research were collected by a questionnaire given to 30 preparatory class teachers working at high schools with preparatory classes in Muğla town centre, and by observation of 10 randomly selected teachers using group work during their instruction. Some of the data collected through the questionnaire (Part A) have been analyzed by t-test using SPSS. Some of the data collected through the questionnaire (Part B) and classroom observations have been analyzed according to Miles and Hubbermann’s (1994) qualitative data analysis. The results have shown that the majority of English preparatory class teachers believe that group work is an effective way of achieving academic, intellectual and social goals, and is advantageous in many ways. Nevertheless, the teachers use group work technique with low frequency and not in the most effective way. The problems that they come across include over-use of native language, noise, and some students disturbing others, and some other problems which often stem from the way the teachers carry out the activities.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3754
ISSN: 1304-8880 (Print)
1304-8899 (Online)
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beliefs And Practices Of Elt Teachers On The Use Of Group Work[#60110]-50512.pdfAna Makale211.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

6
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.