Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3782
Title: Farklı boyutlardaki metrik ölçeklerin ortak boyuta dönüştürülmesi
Authors: Bardakcı, Ahmet
Haşıloğlu, Selçuk Burak
Keywords: Marka Meta Analiz, Aritmetik Ortalama, Varyans, Dönüşüm
Meta Analysis, Mean, Variance, Transformation
Issue Date: 2007
Publisher: Sakarya üniversitesi
Abstract: Pazarlama araştırmalarında yer alan bireysel çalışmalardaki ölçekler aynı boyutta olmayabilir. Bu nedenle farklı boyutlardaki metrik ölçeklerin meta analizinde aksaklıklar yaşanabilmektedir. Örneğin bu tür çalışmaların sonuçlarını karşılaştırmak veya bu çalışmaları bütünleştirerek daha genel bir çerçeve çizmek mümkün olmamaktadır. Çalışmamızın temel amacı, meta analizler için farklı boyutlardaki metrik ölçeklerin ortak boyuta dönüştürmek amacıyla kantitatif bir çalışma geliştirmektir. Bu amaçla ? ve ? 2 dönüşümü üzerinde durulmuştur.
Scales that were utilized in individual studies in the field of marketing research may not be a uniform dimension. This variety may cause some problems for Meta -Analysis. For instance, neither it may be possible to compare these studies nor to integrate studies to increase coverage of the study. The primary aim of this study is to develop a quantitative work to convert different scales into a common metric. Based on thi s aim ? and ?2 transformation is studied.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3782
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12. pazarlama kongresi.pdf88.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.