Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3789
Title: Attila İlhan'ın Ben Sana Mecburum adlı şiir kitabının sözdizimsel incelemesi
Other Titles: The linguistics analysis of Attila İlhan's "Ben Sana Mecburum"
Authors: Yeni, Gizem
Advisors: Tok, Turgut
Keywords: Yüzey Yapı, Ben Sana Mecburum, Sözdizim, Attilâ İlhan
Surface structure, Ben Sana Mecburum, Syntax, Attila İlhân
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: İncelememizde Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından, Kasım 2002’de birinci baskısı yapılan “Ben Sana Mecburum’’ adlı kitabı esas aldık. Kitap orijinal 5 bölümden oluşmaktadır. 1146 cümle yer almaktadır. Her bölüm kendi içinde numaralandırılmıştır. Tezimizin giriş bölümünde çalışmamızda izlediğimiz yol ve yöntem, dayandırdığımız temeller ve Ben Sana Mecburum adlı eser hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde metin, bölümlere göre numaralandırılarak verilmiştir. İkinci bölümde 1146 cümle dilbilimden yola çıkılarak yapısal bakımdan tahlil ve tasnif edilmiştir. Üçüncü bölümde cümleleri oluşturan 5217 ögenin derin yapıları incelenmiştir. Ögeleri oluşturan unsurlar belirlenip tasnif edilmiştir. Dördüncü bölümde 5 ana gruba ayrılan cümlelerin kullanım sayısı ve oranları ile 4 öge çeşidini oluşturan 5217 unsurun kullanım sayısı ve oranları, grafik ve tablolarla verilmiştir.
We took the book named “Ben Sana Mecburum’’ that made the first press on November 2002 of Türkiye İş Bankası Culture Publishing as a base for our research. The book originally consists 5 parts. It includes 1146 sentences. Each part is enumerated in itself. In the first part of our thesis, there is information about the method we used and the route we followed, the basis that we got the origin and “Ben Sana Mecburum’’. In the first part, the text is enumareted according to its parts. In the second part, 1146 sentences are analyzed and classified in terms of structure based on linguistics. In the third part, 5217 frames that from the sentences and their profound structure is analyzed. The factors that create the frames are constituted and classfied. In the forth part amount of use of the sentences that are seperated into 5 fundamental parts and their rates and quality of use of 5217 frames and it is rates are given as grapics and charts.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3789
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10265228.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

234
checked on May 6, 2024

Download(s)

7,610
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.