Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/389
Title: Behçet hastalarında hla-b genotiplerinin tanımlanması
Other Titles: Determination of hla-b genotypes in patients with behçet’s disease
Authors: Güngör, Ayşegül
Advisors: Ayfer Atalay
Keywords: Behçet hastalığı, HLA-B51, PCR, DNA dizi analizi.
Behçet’ s disease, HLA- B51, PCR, DNA sequence analysis.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Dr. Hulusi Behçet’ in 1937’de, tekrarlayan üveit, oral ve genital ülserler olarak tanımladığı Behçet hastalığı, etiolojisi tam olarak açıklanamayan, kronik ve multisistemik bir hastalıktır. Behçet hastalığı ile yapılan araştırmalarda, bu hastalığın coğrafik dağılımı, klinik bulguları ve araştırma sonuçları, hastalığın patogenezinde gensel ve çevresel etkenlerin etkili olduğu görüşünü desteklemektedir. Behçet hastalığı ile HLA sınıf I grubu içinde yer alan HLA-B51 molekülü arasındaki güçlü bir ilişkinin olduğunun saptanması, hastalığın gelişiminde genetik faktörlerin işe karıştığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bağışıklık sisteminin antijen sunumu işlevlerinde temel moleküller HLA glikoproteinleri MHC sisteminde kodlanır. Otoimmün hastalıklarla ilgili araştırmalarda HLA molekülleri ile bu hastalıklar arasında bir ilişkinin varlığı saptanmıştır. Günümüzde HLA glikoproteinlerini kodlayan genlerle yapılan çalışmalar sonucunda, bu bölgenin yüksek oranda polimorfik olduğu saptanmıştır. Bu tez çalışmasında, yapı-gen bağlantısının irdelenmesi amacıyla, Behçet hastalığı ile HLA-B51 ilişkisi model olarak alınmış ve uluslararası standartlara göre, Behçet hastalığı tanısı alan bireylerde, HLA-B51 molekülünün genotiplerinin araştırılması amaçlanmıştır. Behçet hastası ve sağlıklı normal bireylerin DNA örneklerinden HLA-B geninin çoğaltımı ve DNA dizi analiz sonuçları istenilen düzeyde elde edilememiştir. HLA-B geninin polimorfizmi, genomik DNA örneklerinin kalitesi ve çoğaltım koşulları gibi etkenlerin DNA dizi analizi sonuçlarındaki olumsuzluklara neden olduğu düşünülmektedir. Behçet disease (BD) is a chronic multisystem disorder characterized by recurrent oral aphthous ulcer, genital ulcer and uveitis with unknown aetiology. It was recognized as a specific disease entity in 1937 by Dr. Hulusi Behçet. Geographical distrubution and clinical findings of BD have been regarded as the evidence of the interactions between genetics and environmental factors proposed as causative agents. However, suggestion of the strong association between BD and HLA-B5 has been accepted for the genetic factors involved in the development of disease. HLA glycoproteins which are fundemental molecules of antigen providing functions in immune system, are coded at MHC system. Autoimmune researches, a connecton is stated between HLA molecules and these diseases. In consequence of researches of genes coding HLA glycoproteins, this gene area is found highly polymorphic. In this thesis report, for purpose of studying structure-gene connection, the relation between Behçet disease and HLA-B51 is taken as model, and examination of genotypes of Behçet Disease patients who are diagnosed by international criterias, is aimed. Definitive and differential data was not obtained in both Behçet’ s disease patients and normal individuals as expected. HLA-B gene polymorphisms, the quality of genomic DNA samples and amplification factors are thought to cause negative DNA sequence analysis results.
URI: https://hdl.handle.net/11499/389
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BEHÇET HASTALARINDA HLA-B GENOTİPLERİNİN TANIMLANMASI.docx8.83 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 27, 2024

Download(s)

42
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.