Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3894
Title: New katagraphai and dedications from the Sanctuary of Apollon Lairbenos
Authors: Akıncı Öztürk, Esengül
Tanrıver, Cumhur
Keywords: Lairbenos, Helios, katagraphe, dedication, inscription, altar.
Issue Date: May-2009
Publisher: Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn
Source: Akıncı Öztürk E; Tanrıver C. (2009). New Katagraphai and Dedications from the Sanctuary of Apollon Lairbenos. Epigraphica Anatolica(41), 91-111.
Abstract: Hierapolis’in kuzeyindeki Bahadınlar köyü sınırları içinde yer alan (Helios) Apollon Lairbenos (veya Lairmenos, Lermenos vs.) tapınağı confessio ve katagraphe adı verilen iki yazıt grubu ile tanınmaktadır. Confessio’lar, bazı günahlar işledikleri için tanrı(lar) tarafından cezalandırılan kimselerin günahlarını itiraf etmek üzere sundukları adak yazıtlarıdır. Katagraphe’ler ise, kişilerin kendi istekleri ya da tanrıların emirleri uyarınca çocuklarından veya evlatlıklarından ya da kölelerinden bir veya daha fazlasını birer hieros ya da hiera, yani “kutsal (personel)” olarak Tanrı Apollon’un hizmetine tahsis etmelerine ilişkin yazıtlardır. Ancak bu konuda ele geçen yazılı belge hayli yetersiz olduğundan, Apollon Lairbenos tapınağına insan bağışlama (katagraphein) şeklindeki bu ibadet üzerindeki tartışmalar sürmektedir. Makale’de, Denizli Müzesi tarafından Apollon Lairbenos Tapınağı’nda yapılan kurtarma kazıları sırasında bulunan bazı yeni katagraphe’ler ve diğer bazı adak yazıtları tanıtılmaktadır. Burada sunulan katagraphe’lerden no. 2 ve 7, bazı dindar kişilerin kendilerine ait ev ve atelye gibi bazı taşınmazların gelirlerini Apollon Lairbenos’a sunduklarını ifade etmeleri bakımından son derece önemlidir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3894
ISSN: 0174-6545
Appears in Collections:Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
New Katagraphai and Dedications from the Sanctuary of Apollon Lairbenos.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

24
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.