Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/391
Title: Tavuk ve bıldırcın embriyolarında sialyl lewis-x varlığının karşılaştırılmalı araştırılması
Other Titles: Comparative investigation of presence of sialyl lewis-x in chick and quail embryos
Authors: Şenlikci, Betül
Advisors: Nedim Karagenç, Levent Karagenç
Keywords: Primitif cinsiyet hücreleri, sialyl Lewis-X, İmmunohistokimyasal analiz, Bursa fabricius
Primordial germ cells, sialyl Lewis-X, Immunohistological analysis, Bursa fabricius
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Primitif cinsiyet hücreleri eşey hücrelerini oluşturmak üzere embriyonel gonad dokularına göç ederler. Bu göç mekanizması kanatlı türleri ve memeli türleri arasında farklılık gösterir. Kanatlı türlerinde primitif cinsiyet hücrelerinin göçü kan damarları aracılığı ile olurken memelilerde dokular arasından göç ile olur. Primitif cinsiyet hücre göçünde rol oynayan moleküllerin işlevleri ve yerleşimleri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı; daha önceden tavuk “Bursa fabricius” da ekspresse edildiği bilinen fakat bıldırcında ekspreseyonu bilinmeyen sialyl Lewis-X (sLe-X) molekülünün bıldırcın embriyolarında ekspresse edilip edilmediğini araştırmaktır. Selektinler tarafından tanınan sialyl Lewis-X molekülü, kanatlı türlerinde primitif cinsiyet hücrelerinin damar duvarı dışına çıkmasında rol oynar ve primitif cinsiyet hücrelerinin göç mekanizmasının anlaşılabilmesi için önemlidir. Bıldırcın embriyolarında sialyl Lewis-X molekülünün ekspresyonu immunohistokimyasal analiz ile çalışıldı. Boyama için sialyl epitopunu tanıyan sialyl Lewis-X antikoru kullanıldı. Bıldırcın embriyolarında yaptığımız çalışmada primitif cinsiyet hücre göçü boyunca sialyl Lewis-X’in ekspresse olmadığı gösterildi. Primordial germ cells migrate to embryonal gonadal tissues to compose germ cells. The migrating mechanisms are different between mammalian species and avian species. While primordial germ cells in avian species migrate via blood vassels, in mammalia migration occurs between tissues. There is not enough information about location and function of molecules which may play a role in primordial cell migration. The aim of this study is to search if sialyl Lewis-X molecule is expressed in quail embryos which is found to be expressed in chicken primordial cell migration. sialyl Lewis-X molecule which is recognized by selectines plays a role for extracting primordial germ cells to outside of vassel barrier in avian species and it’s expression is important for understanding the migration mechanisms of primordial germ cells. The expression of sialyl Lewis-X in quail embryos was studied by immunohistochemistry. Sialyl epitope recognizing antibodys were used to stain sialyl Lewis-X. We have shown that sialyl Lewis-X expression does not occur during primordial germ cell migration in quail embryos, further studies will be required.
URI: https://hdl.handle.net/11499/391
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TAVUK VE BILDIRCIN EMBRİYOLARINDA SİALYL LEWİS-X VARLIĞININ KARŞILAŞTIRILMALI ARAŞTIRILMASI.docx19.79 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on May 6, 2024

Download(s)

2
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.