Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3948
Title: Turkish EFL instructors’ use of vocabulary teaching techniques and their opinions about students’ vocabulary learning strategies
Other Titles: Türkiye’deki İngilizce okutmanlarının kelime öğrenme tekniklerini kullanımı ve öğrencilerinin kullandığı kelime öğrenme stratejilerine ilişkin düşünceleri
Authors: Ok, Selami
Güreş, Günay
Keywords: Vocabulary Learning Strategies, Vocabulary Teaching Techniques, Instructors’ Awareness
Kelime Öğretme Stratejileri, Kelime Öğrenme Stratejileri, Okutman Farkındalığı
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The study aimed to find out what vocabulary teaching techniques EFL instructors use in prep classes. The study also aimed to find out EFL instructors’ opinions about their students’ vocabulary learning strategies. In order to shed light on the difficulties EFL teachers face and find some solutions and create awareness about the situation, a semi-structured interview was carried out in the study. The participants were 20 instructors who worked at Aydın Adnan Menderes University School of Foreign Languages in Turkey. The interviewees were chosen via maximum variation sampling method. The participants’ were selected carefully in terms of gender and teaching experience. The participants had various teaching experience between three to 17 years. The interviews were scheduled in advance and the participants were informed about the content of the study and the interview. The interview was semi-structured and the questions were pre-prepared and open-ended. The interviews were made with each participant and they were conducted one to one, verbally. In order to record all the interviews, a recorder was used. Each of the interview lasted between 20 to 30 minutes over a period of three months. Afterwards, the data were analyzed with content analysis method. For the content analysis of the data thematic analysis was applied. After the examination of the data, codes were formed under eight categories of themes in parallel to the questions in the interview. When the themes were observed it was seen that the instructors use vocabulary teaching techniques but there are some weaknesses in terms of using vocabulary teaching techniques. Moreover, some of the instructors’ unawareness of their students’ using vocabulary learning strategies is a problem to be taken into consideration seriously and to be discussed thoroughly.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki hazırlık sınıflarında İngilizce okutmanlarının kelime öğretirken kullandıkları teknikleri tespit etmektir. Çalışma, aynı zamanda, öğrencilerin kelime öğrenirken kullandıkları stratejilere ilişkin İngilizce okutmanlarının düşüncelerini de bulmayı amaçlamıştır. İngilizce okutmanlarının karşılaştıkları zorluklara ışık tutmak ve durum ile ilgili farkındalık yaratmak için çalışmada görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmadaki katılımcılar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda çalışan 20 okutmandan oluşmuştur. Bu okutmanlar maksimum çeşitleme örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Üç ile 17 yıl arasında öğretmenlik tecrübesine sahip olan katılımcılar cinsiyet ve öğretmenlik tecrübesine göre dikkatlice seçilmiştir. Görüşme öncesinden 20 okutmandan randevu alınmıştır. Katılımcılar çalışmanın içeriği ve yapılacak olan görüşme ile ilgili bilgilendirilmişlerdir. Görüşme yarı yapılandırılmış olduğundan sorular da önceden hazırlanmış açık uçlu sorulardan oluşmuştur. Görüşmeler her bir katılımcı ile birebir sözlü olarak yapılmıştır ve kaydetmek için bir kayıt cihazı kullanılmıştır. Her bir görüşme 20 ile 30 dakika arasında sürmüştür fakat tüm görüşmeler toplamda üç ay sürmüştür. Daha sonra veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir ve analiz olarak tematik analiz kullanılmıştır. Verilerin analizinin sonucunda araştırma soruları ile ilişkili olarak sekiz farklı tema kategorisi kodlanmıştır. Bu temalar incelendiğinde, okutmanların kelime öğretme stratejilerini kullandığı fakat tümünü kullanma açısından birtakım eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak, okutmanların bir kısmının öğrencilerinin kullandığı kelime öğrenme stratejileri ile ilgili farkındalıklarının olmadığı tespit edilerek, bu konunun ciddi olarak ele alınması ve tartışılması gerektiği öne sürülmüştür.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3948
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10264529.pdf.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

32
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.