Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3964
Title: Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin boyun eğici davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Other Titles: Investigation of submissive behavior in faculty of sports sciences students in terms of various variables
Authors: Bozyiğit, Elif
Çetin, Esra
Keywords: Boyun eğici
Öğrenci
Spor
Source: Bozyiğit, E. & Çetin, E. (2018). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin boyun eğici davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 8(2), 70-82.
Abstract: The aim of the research is to observe sports science students’ submission behaviors in terms of different variables. The sample of the research consists of 52 female and 80 male, totally 132 students of Sports Sciences Faculty. Data of the study are collected via Personal Information Form (PIF) that is created by researchers and Submissive Behaviors Scale (SBS) which is adapted to Turkish by Şahin and Şahin (1992). The scale consists of 16 items which are designed in a 5-point Likert type. The minimum point can be gained is 16 and the maximum is 80. SPSS 15.0 program is used for the analysis of the data. Cronbach Alpha is calculated as .89 as result of reliability analysis. According to findings, a significant difference could not be found among gender, class, age and place of growth. A significant difference is found between the grades students gained from SBS and their departments (p<.05). The average point students gained is 43.51. As a result, according to the points gained by the scale, Sport Sciences Faculty students have a medium-level of submissive behaviors, it was only differed in respect to their department of education (p<.05). Key Words: Submissive behavior, student, sport
Araştırmanın amacı spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin boyun eğici davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören 52 kadın, 80 erkek toplam 132 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu (KBF) ve Türkçe uyarlaması Şahin ve Şahin (1992) tarafından yapılan Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ) ile toplanmıştır. Ölçek 5’li Likert tipi puanlamaya sahip 16 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 16, en yüksek puan 80’dir. Verilerin analizinde SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. Yapılan güvenirlilik analizi sonucu Cronbach Alpha değeri .89 olarak bulunmuştur. Verilerden elde edilen bulgulara göre; cinsiyet, sınıf, yaş ve büyüdüğü yer arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrencilerin BEDÖ’den aldıkları puanlar ile eğitim gördükleri bölüm arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.05). Öğrencilerin ölçekten aldıkları ortalama puan 43.51’dir. Sonuç olarak; ölçekten alınan puanlara göre spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin boyun eğici davranışlarının orta düzey olduğu, sadece bölüme göre farklılık gösterdiği saptanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3964
ISSN: 2630-6077
Appears in Collections:Spor Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SBF ogrenci boyun egici davranis - Makale IU SBD 2018 V8N2 - ebozyigit-ecetin.pdf425.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 27, 2024

Download(s)

8
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.