Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/4003
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAğbuğa, Bülent-
dc.contributor.authorBozyiğit, Elif-
dc.contributor.authorErdoğan, Yasemin-
dc.date.accessioned2019-07-15T12:18:57Z
dc.date.available2019-07-15T12:18:57Z
dc.date.issued2017-03-18-
dc.identifier.citationAğbuğa, B., Bozyiğit, E., & Erdoğan, Y. (2017). Üniversite öğrencilerinin yüksek öğretime geçiş puanları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Journal of Strategic Research in Social Science, 3(1), 71-80.en_US
dc.identifier.issn2459-0029-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/4003-
dc.description.abstractSpor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) puanı ile teorik ve uygulamalı derslerdeki başarıları arasında bir ilişki olup olmadığı öğretim elemanları arasında her zaman sorula gelen bir fenomen olmuştur. Bundan dolayı, araştırmanın ana amacı, bu iki değişkenin önemini vurgulamak ve öğrenci seçiminde önemli bir kriter olan YGS puanı ile Akademik Başarı arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın evrenini Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümleri’nde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğrenci işleri tarafından belgelenen okula girişte kullanılan YGS puanları ile transkript belgeleri kullanılmıştır. Akademik Başarı (Akd.B.), Uygulama Dersler Başarısı (Uyg.Drs.B.) ve Teorik Dersler Başarısı (Teo.Drs.B.) olarak iki ana başlık altında incelenmiş ve bu iki bölümün ortalaması ise Genel Başarı (Gn.B.) olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin uygulama ve teorik dersleri ortalamalarına baktığımızda uygulama ders ortalamalarının teorik ders ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Korelasyon analizi sonucunda, öğrencilerin YGS puanları ile Teo.Drs.B. ve Gn.B. arasında 0,01 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuşken, YGS puanları ile Uyg.Drs.B. arasında ise istatistiki olarak anlamlı olmayan ancak negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, tek-yönlü ANOVA istatistik analizi sonucunda her üç bölüm öğrencilerinin YGS puanları ile uygulama, teorik ve genel ders ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Elde edilen bu sonuca göre, öğretmenlik bölümünde (diğer bölümlere göre YGS puanı yüksek olan öğrenciler) öğrenim gören öğrencilerin teorik derslerde daha başarılı ancak uygulamalı derslerde daha az başarılı olduğu söylenebilir. Ancak, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı derslerde başarılı olmaları istenmektedir. Bunu başarmak için, bir yandan Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerin spor özgeçmişine verdikleri önem kadar YGS puanına önem vermeleri, özel yetenek sınavı sistemini yeniden değerlendirmeleri ve öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerekmektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofJournal of Strategic Research in Social Scienceen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkademik başarıen_US
dc.subjectBeden eğitimien_US
dc.subjectÖğrenci seçme sınavıen_US
dc.subjectSporen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin yüksek öğretime geçiş puanları ile akademik başarıları arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between students’ academic success and their student selection exam scores in the school of sport sciences and technologyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage80en_US
dc.authorid0000-0001-9557-6106-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.ownerPamukkale University-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept18.01. Physical Education and Sports-
crisitem.author.dept18.04. Sports Management-
Appears in Collections:Spor Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 6, 2024

Download(s)

24
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.