Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/401
Title: Farklı genotipte bartonella henselae kökenleri ile hazırlanan elısa test sonuçlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparing ELISA test results that prapared with different genotype of Bartonella hensalea
Authors: Kula, Mustafa
Advisors: Çağrı Ergin
Keywords: B.henselae, BALB/c fare, çapraz reaksiyon, ELISA, seroloji
B.henselae, BALB/c mouse, cross- reaction, ELISA, serology
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bartonella sp. Gram-negatif, kokobasil/basil görünümünde, özellikle immünsüprese bireylerde hayatı tehdit eden infeksiyonlara neden olabilen zoonotik fırsatçı patojenlerdir. Bu çalışmada, laboratuvar ortamında farklı Bartonella kökenleri ile hazırlanan ELISA plaklarındaki reaksiyonların karşılaştırılması ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında sık olarak varlığı araştırılan Epstein Barr virüs, Sitomegalo virüs ve Toxoplasma gondii ile çapraz antikor reaksiyonlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarında BALB/c farelerine iki farklı B.henselae kökeni (ATCC 49882 ve Hıfzısıhha C-48) verildi. Deneklerde antikor oluşturulması süreci 90 gün devam ettirildi. İki farklı B.henselae kökeni antijenleri ile “in-house” ELISA plakları hazırlandı. Bu plaklarda farklı antijen uyarı verilen gruplardaki, farklı antijen ile kaplanan plaklardaki reaksiyonlar ve insan kaynaklı serumlarda çapraz reaksiyonlar değerlendirildi. B.henselae ATCC 49882 (Houston-1) ile enfekte edilen grupta; B.henselae ATCC 49882 antijeni ile kaplı kuyucuklarda %90.91 pozitif, %9.09 negatif ve B.henselae Hıfzısıhha C-48 antijeni ile kaplı kuyucuklarda %81.82 pozitif, %18.18 negatif reaksiyon alındı (p<0.05). B.henselae Hıfzısıhha C-48 ile enfekte edilen grupta; B.henselae ATCC antijeni ile kuyucuklarda %81.82 pozitif, %9.18 negatif ve B.henselae Hıfzısıhha C-48 antijeni ile kaplı kuyucuklarda %72.73 pozitif, %27.27 negatif olarak reaksiyon alındı (p>0.05). B.henselae ATCC 49882 antijeni ile kaplı kuyucuklarda EBV-pozitif hasta serumlarının 2?sinde (%18.18) ve CMV-pozitif hasta serumlarının 2?sinde (%18.18) pozitif reaksiyon ölçüldü. B.henselae Hıfzısıhha C-48 antijeni ile kaplı kuyucuklarda EBV-pozitif hasta serumlarının 2?sinde (%18.18), CMV-pozitif hasta serumlarının 1?inde (%9.09) pozitif reaksiyon ölçüldü. Her iki farklı B.henselae kökeni ile antijenin hazırlandığı kuyucuklarda T.gondiipozitif hasta serumlarında reaksiyon izlenmedi. Sonuç olarak; B.henselae Hıfzısıhha C-48 kökenin B.henselae ATCC 49882 kökenine göre daha düşük düzeyde antikor cevabı oluşturduğu saptandı. EBV-pozitif ve CMV-pozitif hasta serumlarında çapraz reaksiyon varlığı görülürken, T.gondii seropozitif olgularda reaksiyon izlenmedi. Bartonella sp. Gram-negative, coccobacilli/bacilli view, especially in immunocompromised individuals which may cause life-threatening infections opportunistic zoonotic pathogens. This study in the laboratory, comparison of the reaction on ELISA plates prepared with different origins of Bartonella and crossantibody reactions was to evaluate with Epstein Barr virüs, Sitomegalo virüs ve Toxoplasma gondii that investigated in clinical microbiology laboratories frequently. At Pamukkale University Faculty of Medicine Experimental Animals Laboratories, two different B.henselae origin (ATCC 49882 ve Hıfzısıhha C-48) was given to BALB/c rats. The process of creating antibodies in subjects was continued 90 days. „„In house?? ELISA plates were prepared with two different origins of B. henselae antigens. In this plate cross-antibody reactions was to evaluate in different antigenic stimulation given groups, reactions in plates coated with different antigens and in human serum. In the group being infected with B.henselae ATCC 49882 (Houston-1), in wells coated with; B.henselae ATCC 49882 antigen %90.91 positive, %9.09 negative, In wells coated with B.henselae Hıfzısıhha C-48 antigen %81.82 positive, %18.18 negative reaction taken (p<0.05). In the group infected with B.henselae Hıfzısıhha C-48, in wells with antigen B.henselae ATCC, %81.82 positive, %9.18 negative, In wells coated with B.henselae Hıfzısıhha C-48 antigen; %72.73 positive, %27.27 negative reaction taken (p>0.05). In wells coated with B.henselae ATCC 49882 antigen two of EBV-positive patient serum (%18.18) and two of CMV positive patient serum (%18.18) positive reaction taken. In wells coated with B.henselae Hıfzısıhha C-48 antigen two of EBV-positive patient serum (%18.18) and one of CMV positive patient serum (%9.09) positive reaction taken. In T.gondii positive patient serums, reaction wasn?t seen that prepared with both B.henselea origin antigen. As a result B.henselae Hıfzısıhha C-48 origin made up lower level of antibody responses than B.henselae ATCC 49882 origin. In the serum of patients with EBV positive and CMV positive cross reaction was seen. In T.gondii seropositive patient reaction wasn?t observed.
URI: https://hdl.handle.net/11499/401
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MUSTAFA_KULA_TEZ.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

220
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.