Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/4021
Title: Türkiye 2023 hedefi İçin imovasyon bir araç olabilir mi?
Authors: Aksel, İbrahim
Çoban, Hatice
Güler, Selcan
Keywords: İmovasyon
İnovasyon
Publisher: Sage Yayıncılık
Abstract: İnovasyon, ülkelerin sürdürülebilir ekonomik büyümeleri, toplumların refahı ve işletmelerin rekabet gücünün temelini oluşturan bir kavram olarak sıkça dile getirilmektedir. Öyle ki devletlerin işletmelere verdikleri hemen tüm destekler inovatif olma ile ilişkilendirilmekte, işletmeler de başarılarını ortaya koyarken inovatif yönlerini vurgulamaktadır. Bunun için dünya genelinde birçok sanayici, işadamı, bilim adamı ve politikacı inovasyonun ekonomik büyümedeki rolünün vazgeçilmez olduğunu savunmaktadırlar. 80’lerde kalite, 90’larda hız, nasıl işletmeler için en önemli kavram olarak ele alınıp incelendi ise bugün de iş dünyasında en çok incelenen kavram hiç şüphesiz inovasyondur. İnovasyonu engelleyen ve belki de en büyük handikaplardan biri olarak görülen imitasyon (taklitçilik) ise yine bu paralelde tartışılan kavramlar arasındadır. Son döneme kadar imitasyon denilince utanç verici bir kavram akla gelmekte bu nedenle de üzerinde durulmamaktaydı. Oysa inovatif olarak bilinen birçok marka bir başka markanın ürününden, sürecinden ya da iş modelinden esinlenerek kendi markasını oluşturmuş ve başarıya ulaşmıştır. Son dönemde Oded Shenkar, ezber bozan bir yaklaşımla, imitasyon (taklitçilik) ve inovasyon kavramlarının bir araya gelmesiyle oluşan ‘imovasyon’ kavramını ortaya atınca yeni bir tartışma konusunu ateşlemiş oldu. Literatürde henüz ampirik çalışmaların çok fazla olmadığı bu alanda sonraki araştırmalar için zemin oluşturmak amacıyla bu çalışmada, Türkçe ‘imovasyon’ veya ‘yenilikçi taklitçilik’ olarak kullanılan bu kavram, kavramsal olarak ele alınmıştır. Bu çerçevede, inovasyon ve imovasyon kavramları, imovasyonun fasonculuk veya pür taklitçilik olup olmadığı tartışılacak; en az 500 milyar ihracat ile 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen ülkemiz için bir model olarak Güney Kore gibi imovasyonla başarıyı yakalamış bir ekonomi bu bakış açısı ile değerlendirilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/4021
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aksel-coban-guler.docx37.92 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 27, 2024

Download(s)

18
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.