Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/41699
Title: Akademik Erteleme Eğilimi, Akademik Başarı İlişkisinde Genel ve Performans Benlik Saygısının Rolü
Other Titles: The Role of General and Performance Self Esteem In Relation Academic Procrastination and Academic Achievement
Authors: Balkıs, Murat
Duru, Erdinç
Keywords: Davranış Bilimleri
Issue Date: 2010
Abstract: Bu çalışmada, akademik erteleme eğilimi-akademik başarısı ilişkisinde, performans ve genel benlik saygısının dolaylı rollerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde farklı bölümlerde öğrenim gören yaşları 17 ile 31 arasında değişen, 216sı kız ve 107 si erkek olmak üzere 323 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Aitken Erteleme Eğilimi Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Durumsal Benlik Saygısı Ölçeğinin Performans Benlik Saygısı alt ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, akademik erteleme eğilimi-akademik başarı ilişkisinde, performans ve genel benlik saygısının kısmi aracılık rolü üstlendiği görülmüştür. Bir diğer deyişle, akademik erteleme eğilimi ile akademik başarı arasındaki ilişki, öğrencilerin genel ve performans benlik saygısı düzeylerine bağlı olarak güçlenmekte veya zayıflamaktadır. Bulgular eğitimciler ve psikolojik danışmanlar açısında ele alınıp tartışılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/41699
ISSN: 1301-0085
1309-0275
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

328
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.