Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/419
Title: Normal ve sülfit oksidaz yetersizlikli sıçanlarda homosistein ve sülfit molekülünün nörotoksik etkilerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of neurotoxic effect of sulfite and homocystein molecules in normal and sulfite oxidase deficient rats
Authors: Özcan, Tonguç Olgun
Advisors: Vural Küçükatay
Keywords: Sülfit, hiperhomosisteinemi, hippokampus, MWM
Sulfite, hyperhomocysteinemia, hippocampus, MWM
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Hiperhomosisteinemi nörodejeneratif hastalıklarda önemli bir belirteçdir. Sülfit ise homosistein metabolizmasında yer alan nörotoksik bir moleküldür. Bu çalışmada her-iki nörotoksik molekülün sinerjistik etkisini araştırmak için 60 adet erkek sıçan ile aşağıdaki gruplar oluşturuldu; kontrol (K), metiyonin verilen kontrol (KM), sülfit oksidaz yetersizlikli (SOXD) ve sülfit oksidaz yetersizlikli methionin verilen grup (SOXDM). 8 haftalık deney süresi sonunda öğrenme ve bellek testi ile kanda homosistein, sülfit seviyesi, beyinde ise hippokampus dokusunda total antioksidan ve oksidan seviyeler ölçüldü. Deney gruplarında öğrenmenin etkilenmediği, hafızanın ise tüm gruplarda kontrole göre bozulduğu saptandı. Normal gruplarda methionin verilmesinin bellek üzerine olumsuz etkili olduğu izlenirken, yetersizlikli grupta methionin verilmesinin bellek üzerine olumlu etki ortaya çıkardığı izlendi. Bellek üzerine olan bu etki kalıbı sülfit oksidaz normal grupta artmış oksidan stres ile ilişkili iken, sülfit oksidaz yetersizlikli grupta ise oksidatif stres ile ilişkili olmadığı izlenmiştir. Bu sonuçlar, homosistein ve sülfit ile ilgili detaylı araştırmaların yapılması gerektiğini göstermiştir Neurodegenerative diseases are highly associated with hyperhomocysteinemia. Sulfite, another neurotoxic molecul, locates in homocystein metabolism. In the present study, we investigated the role of sulphite on homocystein in terms of neurotoxic effects. For this purpose, 60 male rats were divided into four groups of 15 in each; control (C), Methionine (KM) for SOXC normal groups and sulfite oxidase deficient (SOXD), deficient + methionine (SOXDM) for SOXD groups. At the end of the 8 week experimental period, learning and memory, homocysteine and sulfite levels in the blood and hippocampus total antioxidant and oxidant levels were measured. While learning performance in the experimental group was not affected, memory was impaired in all experimental groups compared to the control. Administration of methionine to the normal groups were found to be negative effects on memory. Methionine revealed were observed positive effects on memory in the deficient group. While this pattern on memory was associated with increased oxidative stress in sulfite oxidase normal group, was not associated with oxidative stress in sulfite oxidase deficient group These results show that should be made of detailed research on sulfite and homocysteine
URI: https://hdl.handle.net/11499/419
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tonguç OLGUN Tez 23-05.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 6, 2024

Download(s)

94
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.