Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/42036
Title: Patellofemoral ağrı sendromunda açık ve kapalı kinetik halka egzersizlerinin fonksiyonel duruma etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: A comparison of the effects of closed and open kinetic chain exercises on functional status in patellofemoral pain syndrome
Authors: Erel, Suat
Özkan, Hüseyin
Keywords: Genel ve Dahili Tıp;Tıbbi Araştırmalar Deneysel;Ortopedi
Abstract: Çalışmanın amacı patellofemoral ağrı sendromu (PFAS) olan hastalarda ev programı olarak verilen kapalı kinetik halka (KKH) ve açık kinetik halka (AKH) egzersiz programlarının karşılaştırılmasıydı. Yöntem: Tek taraflı PFAS tanısı olan 54 hastanın rastgele seçimle 27’sine (yaş ortalaması: 37.77±5.19 yıl) AKH egzersizleri, 27’sine (yaş ortalaması: 38.25±3.97 yıl) KKH egzersizleri 8 hafta süreyle uygulandı. Tedavi öncesinde ve sonrasında ağrı değerlendirmesi Vizüel Analog Skalası (VAS) ile fonksiyonel durum ise, Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) ile değerlendirildi. Ayrıca, egzersiz programına olan uyum bir çizelge ile değerlendirildi. Sonuçlar: Başlangıç değerleri açısından her iki gruptaki hastaların yaş, boy, vücut ağırlığı, ağrı süresi, vücut kütle indeksi ve eğitim düzeyleri arasında bir fark bulunmadı (p>0.05). İstirahat ve aktif durumda değerlendirilen ağrı, WOMAC toplam skoru ve alt skalaları açısından hem tedavi öncesinde hem de tedavi sonrasında gruplar arasında fark bulunmadı (p>0.05). Her iki grubun kendi içerisindeki tedavi öncesi ve sonrası değerlendirmeler karşılaştırıldığında tamamında fark olduğu görüldü (p<0.05). Tartışma: Bulgularımız PFAS’li hastalarda ev programı olarak verilen KKH ve AKH egzersizlerinin ağrı ve fonksiyonel durum üzerine olan etkilerinin benzer olduğunu göstermektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/42036
ISSN: 1300-8757
Appears in Collections:Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.21653-tfrd.156513-138084.pdf260.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

6
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.