Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/431
Title: Vertigoya bağlı bulantının tedavisinde dimenhidrinat ve metoklopramid’in etkinliğinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of efficacy dimenhydrinate and metoclopramide in the treatment of nausea due to vertigo
Authors: Bülent Erdur
Erçin, Doğan
Keywords: Metoklopramid, dimenhidrinat, vertigo, bulantı, acil tıp, Denizli
Metoclopramide, dimenhydrinate, vertigo, nausea, emergency
Issue Date: 2013
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Vertigo şikayeti hastaların acil servise sık başvuru nedenlerindendir. Acil servise vertigo şikayeti ile başvuran hastaların büyük bir kısmına ek semptom olarak bulantı eşlik etmektedir ve tedavilerinde antiemetik ajanlar sıklıkla kullanılmaktadır. Amacımız, DMT ve MTP’nin vertigo ve vertigoya eşlik eden bulantı tedavisinde birbirine üstünlüklerini araştırmaktı. Prospektif, randomize, çiftkör olarak dizayn ettiğimiz araştırmamız, etik kurul onayı alındıktan sonra 1 Kasım 2012 ile 1 Mayıs 2013 tarihleri arasındaki 6 aylık dönemde Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda yapıldı. Vertigoya eşlik eden bulantı şikayeti ile acil servise başvuran toplam 200 hastayı dahil ettiğimiz çalışmamızda hastalar 2 gruba ayrıldı. 1. gruba DMT, 2. gruba MTP 15 dakikalık hızlı İV infüzyon şeklinde uygulandı. Değerlendirme ölçeği olarak vertigo ve bulantı semptomlarının derecelendirilmesi için VAS ölçeği kullanıldı. DMT ile MTP grupları arasında vertigo VAS (p=0,53) ve bulantı VAS (p=0,1) skorları açısından istatiksel anlamlı farklılık tespit edilmedi. Tedavinin 15. dakikasındaki ortalama bulantı VAS skoru DMT grubunda 7,62±1,48’den 3,89±2,29’a, MTP grubunda 7,45±1,27’den 3,93±2,33’e azaldığı görüldü. Vertigo VAS skoru ise DMT grubunda 7,57±1,42’den 3,81±2,18’e, MTP grubunda 7,27±1,40’dan 3,82±1.93’e azaldığı gözlemledi. Grupların yan etki açısından karşılaştırılmasında DMT grubunda 15 (% 15) hastada sedasyon, 6 (% 6) hastada hipotansiyon gözlenirken, MTP grubunda 18 (% 18) hastada sedasyon, 8 (% 8) hastada hipotansiyon geliştiği görüldü. İki grup arasında sedasyon (p=0,56) ve hipotansiyon (p=0,57) açısından anlamlı farklılık olmadığı tespit edildi. Çalışmamızda vertigo ve eşlik eden bulantının tedavisinde DMT ile MTP’nin birbirine eşit etkinlikleri olduğu tespit edildi. MTP’nin tıbbi pratikte bilinenin aksine vertigo tedavisinde de en az DMT kadar etkili bir seçenek olduğu saptandı. Vertigo complaint is one of the common cause of patients who applied to emergency services. Patients who have applied to emergency services with vertigo complaint mostly have nausea as an addionally symptom to this complaint and antiemetic agents can be used in their treatments very often. Our purpose is to investigate the advantages of DMT and MTP to each other in the treatment of vertigo and the vertigo accompanied by nausea. A prospective, randomized, double-blind research we have designed, after approval by the ethics committee; was performed with in the six-month period between 01. Nov. 2012 and 01. May. 2013 in the Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine. In our study, a total of 200 patients admitted to emergency department with the complaints of vertigo accompanied by nausea were divided into 2 groups. To the first group DMT and to the second group MTP are rapidly infused intravenously in 15 minutes. As a rating scale VAS scale was used for grading the symptoms of vertigo and nausea. Between DMT and MTP groups, about the terms of scores of vertigo VAS (p= 0,53), and nausea VAS (p = 0,1), statistically no significant differences were detected. In the 15. minute of treatment, the average VAS score of nausea was decreased from 7,62±1,48 to 3,89±2,29 in the DMT group and 7,45±1,27 to 3,93±2,33 in the MTP group. And also average vertigo VAS score was decreased from 7,57±1,42 to 3,81±2,18 in the DMT group and 7,27±1,40 to 3,82±1.93 in the MTP group. By comparing the groups in terms of side effects; in the DMT group 15 (15%) patients sedation, 6 (6%) patients hypotension was observed. In the MTP group; 18 (18%) patients sedation, 8 (8%) patients hypotension was observed. Between the two groups, no significant diffenrence was detected about the side effects which are sedation (p=0,56) and hypotension (p=0,57). In our study, DMT and MTP activity was found to be equal to each other in the treatment of vertigo and the vertigo accompanied by nausea. Contrary to what is MTP medical practice in the treatment of vertigo was found to be an option at least as effective as DMT
URI: https://hdl.handle.net/11499/431
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ DOĞAN ERÇİN.pdf2.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

24
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.