Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/437
Title: Diz osteoartritli hastalarda egzersize eklenen kısa dalga diyatermi tedavisinin ağrı, fonksiyon, enflamasyon ve kıkırdak yıkımı üzerine etkisi
Other Titles: Assessment of efficacy of short-wave diathermy therapy in addition to exercise on pain, function, inflammation and cartilage damage in patients with knee osteoarthritis
Authors: Uzun, Hasibe
Advisors: Ayşe Sarsan
Keywords: COMP, femoral kıkırdak, KDD, diz osteoartriti, egzersiz
COMP, femoral cartilage, SWD, knee osteoarthritis, exercise
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Osteoartrit (OA), eklem kıkırdağında fokal bozulma ve aşınma ile başlayan dejeneratif, kronik enflamatuar bir eklem hastalığıdır. OA tedavisinde temel hedef ağrının azaltılması, normal eklem fonksiyonunun korunması ve fiziksel fonksiyonun arttırılmasıdır. Bu çalışmada kısa dalga diyatermi (KDD) ve egzersiz tedavisinin semptomlar üzerine etkisini, enflamasyon ve kıkırdak yıkımını azaltmadaki etkisini ultrasonografik ve biyokimyasal belirteçlerle araştırdık. Çalışmaya ACR kriterlerine göre diz OA tespit edilen 47 hasta alındı. Hastalar randomize olarak üç gruba ayrıldı. Grup 1’e (n=15) KDD+egzersiz , Grup 2’ye (n=15) SHAM KDD+egzersiz ve Grup 3’e (n=17) egzersiz verildi. KDD tedavisi termik dozda 15 dakika ve haftada 5 gün 3 hafta şeklinde 15 seans uygulandı. Egzersiz tedavisi; ev egzersiz programı şeklinde kuadriseps güçlendirme egzersizlerinden oluşuyordu. Hastaların tedavi öncesi, tedavi sonrası ve tedaviden 3 ay sonra kontrollerinde VAS, WOMAC, femoral kıkırdak kalınlığı, serum COMP ve hsCRP düzeyleri değerlendirildi. Her üç grupta tedavi sonrası ve 3 ay sonraki VAS, WOMAC değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme saptandı ve gruplar arası fark yoktu. Hastaların tedavi sonrası ve kontrolde femoral kıkırdak kalınlığı ölçümlerinde her üç grupta istatistiksel olarak olarak anlamlı artış saptandı ve gruplar arası fark yoktu. Hastaların tedavi öncesi serum COMP değerlerinde normal kontrollere göre anlamlı farklılık saptanmadı. Hastaların serum hsCRP düzeyleri tedavi öncesi normal sınırlarda saptandı. Hastaların serum COMP ve hsCRP düzeylerinde tedavi sonrası ve 3 ay sonraki kontrolde anlamlı değişiklik olmadı. Sonuç olarak; çalışmamız diz OA’da egzersiz tedavisinin ağrı, tutukluk, fonksiyon ve femoral kıkırdak kalınlığı üzerine etkili olduğu ve bu etkinliğin 3. ayda da devam ettiğini, egzersize eklenen KDD tedavisinin ek fayda getirmediğini göstermektedir. Osteoarthritis (OA) is a chronic inflammatuar disease characterized by the focal deterioration and abrasion of articular cartilage. The main goals of therapy in OA are relieving pain, preserving normal joint function, and improving physical function. In this study we aimed to evaluate the efficacy of short-wave diathermy (SWD) therapy and exercise on symptoms, synovial inflammation, cartilage damage using biologic markers and ultrasonography. Forty-seven patients diagnosed as knee OA according to ACR criteria were enrolled in the study. Patients were randomized into three groups. Group 1 (n=15) was applied SWD + exercise program, Group 2 (n=15) was applied SHAM SWD+exercise program, Group 3 (n=17) was applied only exercise program. SWD treatment was applied in thermic dose as 5 days a week for 15 minutes for three weeks, making a total of 15 sessions. Exercise treatment consisted of home exercise program, aiming to strengthen quadriceps muscle. We evaluated VAS, WOMAC, femoral cartilage thickness, serum COMP and hsCRP values before and after the treatment program and follow up after three months. All three groups showed significant improvement in VAS and WOMAC values and showed no significant difference between groups. We determined significant increase in femoral cartilage thickness in all three groups and showed no significant difference between groups. Patients serum COMP values before treatment did not show significant difference to normal controls. Patients serum hsCRP values before treatment were within normal limits. Patients serum COMP and hsCRP values did not show significant difference after the treatment and on 3-month follow up. In conclusion, our study demonstrates that exercise therapy for knee osteoarthritis was found effective on pain, stiffness, function and thickness of femoral cartilage and that this effectivity was maintained also at the 3rd month, but SWD treatment added on to exercise therapy yielded no additional benefit.
URI: https://hdl.handle.net/11499/437
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

238
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.