Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/44514
Title: Kentiçi karayolu ağlarında ışık süreleri dikkate alınarak yedek kapasitenin eniyilenmesi
Other Titles: Optimization of reserve capacity in urban road networks based on traffic signal timings
Authors: Başkan, Özgür
Ozan, Cenk
Ceylan, Hüseyin
Abstract: Kentlerdeki trafik sıkışıklığı ekonomik, sosyal ve çevresel problemleri beraberindegetirmektedir. Bu problemlerin önüne geçmek isteyen yerel yönetimler, yolgenişletmesi, şerit ilavesi ve kavşak yenileme çalışmaları gibi pahalı yatırımlaryaparak ulaşım talebini karşılamaya çalışmaktadır. Ancak bilindiği gibi kentiçiulaşım ağlarında uygun ışık sürelerinin belirlenmesi ile yedek kapasiteyaratılabilmektedir. Bu kapasitenin kullanılması neticesinde trafik sıkışıklığı veberaberinde getirdiği olumsuz etkiler azaltılabilmektedir. Bu çalışmada kentiçiulaşım ağlarındaki yedek kapasitenin enbüyüklenmesi probleminin çözümü için ikiseviyeli bir model geliştirilmiştir. Üst seviyede Başlangıç-Varış (B-V) seyahat matrisiçarpanı enbüyüklenirken, alt seviyede trafik ataması problemi çözülmektedir.Geliştirilen modelin Allsop & Charlesworth test ağına uygulanması neticesinde yolağındaki bağların kapasiteleri aşılmadan B-V seyahat matrisinin yaklaşık %16artırılabileceği belirlenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/44514
https://doi.org/10.21923/jesd.459055
ISSN: 1308-6693
1308-6693
Appears in Collections:Mühendislik Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
KENTİÇİ KARAYOLU AĞLARINDA.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 6, 2024

Download(s)

18
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.