Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/451
Title: Primer palmar hiperhidrozisde torakoskopik sempatektominin sonuçları
Authors: Semerkant, Tolga
Advisors: Gökhan Yuncu
Keywords: Göğüs cerrahisi
Publisher: Pamukkale Üniveritesi Tıp Fakültesi
Abstract: Hiperhidrozis, ekrin ter bezlerinin hiperaktivitesine bağlı olarak el, koltuk altı, ayak ve yüzde olan aşırı terlemedir. Kadın ve erkeklerde eşit olarak görülür. Hiperhidrozis hastanın sosyal yaşamını sıklıkla etkileyen psikolojik sorunlara yol açan bir hastalıktır. Tedavisinde medikal yöntemler kullanılmasına rağmen, asıl tedavisi bilateral torakal sempatektomidir. Bu çalışmada Mayıs 2008 ve Nisan 2013 arasında 91 hastada el terlemesi nedeniyle yapılan 181 torakoskopik sempatektomi ameliyatının sonuçları araştırıldı. Başarı oranımız % 96,7’di. Hiçbir hastada mortalite, açık torakotomi gerektirecek kanama, şilotoraks, Horner Sendromu görülmedi. Düşük oranda operasyona bağlı olarak erken ve geç komplikasyonlar görüldü. Kompansatuvar hiperhidrozis oranımız % 54 idi. Fakat hastaların memnuniyet oranı % 94,5’di. Sonuç olarak palmar hiperhidroziste torakoskopik sempatektomi ameliyatı başarılı sonuçları, düşük morbidite ve yan etki oranları ile uygulanmaya değer bulunmuştur. Hyperhydrozis, hyperactivity of the ecrine sweat glands, depending on the hands, armpits, feet and face are excessive sweating. It occurs equally in male and females. Generally it adversely affects patients social life. It is a disease that leads to physclogical problems. Despite of medical therapy in hyperhydrozis, current main treatment is bilateral thoracal sympathectomy. In this study between May 2008 and April 2013, results of 181 thoracoscopic sympathectomy in 91 patients who has palmar hyperhydrozis was investigated. Success rate was 96,7%. There was no complication leads to mortality,bleeding that need to open thoracotomy, chylothorax or Horner’s Syndrome. Rate of early and late surgical complication was very low. Although compansatuar hyperhydrozis ratio was 54%, patients satisfaction rate was 94,5%. In summary; thoracoscopic sympathectomy in palmar hyperhydrosis has been worth to be appeared with successful results, low morbidity and low side effects ratio
URI: https://hdl.handle.net/11499/451
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez tamamı.pdf1.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 6, 2024

Download(s)

264
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.