Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/453
Title: Füzyon görüntüleme kılavuzluğunda biyopsi: deneysel fantom çalışması
Other Titles: Biopsy guided by fusion imaging: experimental phantom study
Authors: Tığrak, Sefa
Advisors: Ahmet Baki Yağcı
Keywords: Füzyon görüntüleme, fantom, biyopsi, ultrasonografi
Fusion imaging, phantom, biopsy, ultrasonography
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu deneysel fantom çalışmasında; rutin klinikte kılavuz yöntem olarak kullandığımız kognitif hedefleme tekniği ile füzyon görüntüleme yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Kendi yaptığımız bir fantom içerisine, ultrasonografik görünümleri özdeş eko yapıda, 19 adet kontrastlı temsili malign kist, 21 adet kontrastsız temsili benign kist yerleştirildi. Girişimsel radyolojik deneyim düzeyleri farklı 2 ayrı araştırmacı tarafından, kılavuz yöntem olarak kognitif hedefleme ve beş farklı füzyon görüntüleme tekniği kullanılarak, her bir yöntem için 19 kez olmak üzere, toplamda 228 ince iğne aspirasyon biyopsisi alındı. Kognitif hedefleme yöntemi ile karşılaştırıldığında, füzyon görüntüleme yöntemlerinin kullanılması ile biyopsi doğruluk oranlarının arttığı (p = 0.008), temsili benign kistlerden yanlış biyopsi alınma oranlarının azaldığı (p = 0.005) ve biyopsi işlem sürelerinin de kısaldığı (p < 0.001) bulundu. Eşleştirilen imajların ekranda yansıma şekli (“yan-yana” veya “üst-üste”) karşılaştırıldığında, “üst-üste” füzyon yapılmasıyla biyopsi doğruluk oranlarının arttığı (p = 0.003), kontrastsız kistlerden hiç yanlış biyopsi alınmadığı (p = 0.008), ancak biyopsi işlem sürelerinin uzadığı (p < 0.001) bulundu. Radyologların performansları karşılaştırıldığında, perkütan girişim deneyimi daha fazla olan radyoloğun kontrastsız kistlerden yanlış biyopsi alma oranı daha az (p = 0.001) ve biyopsi işlem süreleri daha kısa (p < 0.001) bulundu. Sonuç olarak, füzyon görüntüleme ile, biyopsi işlemlerinin doğruluk oranlarında iyileşme, yanlış biyopsi oranlarında azalma ve biyopsi işlem sürelerinde kısalma sağlanabilmektedir. Füzyon görüntüleme ile biyopsi hedeflerinin seçilmesi, yalancı negatif biyopsi sonuçlarını ve tekrar biyopsi sayılarını azaltabilir. The aim of this experimental phantom study was to compare the performances of cognitive targeting -which we use in daily practise- and fusion imaging as guidance techniques for percutaneous biopsies. 19 simulated malign cysts and 21 simulated benign cysts which were identical on US were placed in our hand-made phantom. Two radiologists with different intervention experiences took a total of 228 biopsies from 19 simulated malign cysts, using cognitive targeting and 5 different fusion imaging techniques for biopsy guidance. Compared with the cognitive targeting technique, use of fusion tecniques for guidance increased the accuracies of the biopsies (p = 0.008) and decreased the false negative biopsy results (p = 0.005) and the time spent on biopsies (p < 0.001). When we evaluated the split view and overlay appearances on screen; the accuracies of the biopsies and the time spent for biopsies with overlay fusion guidance were significantly higher (p = 0.003 and p < 0.001, respectively) than the split view fusion. We found that there were no false biopsies from benign lesions with the overlay fusion guidance (p = 0.008). In comparison with Radiologist B; more experienced radiologist A's false biopsies from benign lesions were signicantly lower (p < 0.001) and the time spent on biopsies were significantly shorter (p < 0.001). In conclusion, fusion imaging increases the accuracies of the percutaneous interventions and decreases the false negative biopsy results and time spent on biopsies. The selection of biopsy targets with fusion imaging can reduce the false negative results and the number of unnecessary biopsies.
URI: https://hdl.handle.net/11499/453
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SEFA TIĞRAK TEZ.pdf3.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

126
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.