Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/45777
Title: Uluslararası Türk Dünyası turizm, ekonomi ve kültürel miras sempozyumu bildiri kitabı
Other Titles: International Turkic world tourism, economics and cultural heritage symposium proceeding books
Keywords: Turizm
Ekonomi
Kültürel miras
Tourism
Economy
Cultural heritage
Abstract: Bilgi üreten ve bu bilgiyi teknolojiye dönüştüren milletler, bilgi üretemeyen milletleri idare etmiş ve onların emekleriyle ürettikleri değerlere el koymuştur. Ortak akıl her zaman tek bir akıldan üstündür. Bizler, Türk dünyasının bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi ürüne dönüştüren önemli bir aktör olması için bugün, bu sempozyum özelinde bir adım daha atıyoruz. Dünyadaki ekonomik ve stratejik merkez bilindiği üzere hızla Asya’ya kaymaktadır. Türk topluluklarının yaşadığı coğrafya bu merkezin ta kendisidir. Ulaşım ve ticaret yollarının kesiştiği, kültürel mirasın birleştiği, enerji hatlarının buluştuğu, yer altı kaynaklarının işlendiği bu coğrafya, niçin bilginin üretildiği ve karşılıklı aktarıldığı yer olmasın! Üzerinde yaşadığımız coğrafya paha biçilemeyecek kadar kıymetlidir. Bütün dünya gözünü Türklerin yaşadığı coğrafyaya dikmiş durumdadır. Bu coğrafyada yaşayabilmek, bağımsız devletler olarak var olabilmek için bugünün dünyasıyla rekabet etme zorunluluğu doğmuştur. İşte tam olarak bunun için Türk Dünyası’nın birliğe ihtiyacı vardır. Birleşirsek büyük oluruz, bölünürsek yok oluruz. Türk Dünyası denilince akla gelen tarihi, coğrafi, kültürel, dinsel, sosyal ve ekonomik ortaklıklar birlikte hareket etmek için kolaylaştırıcı faktörlerdir. Bununla birlikte esas üzerinde durulması gereken, ortak meselelerin tespit edilmesi ve çözümlerinin üretilmesidir. 21. yüzyılın ilk çeyreği tamamlanmak üzereyken, küreselleşmenin doğası gereği tüm dünyanın yüz yüze olduğu meseleler, Türk Dünyası’nın da üzerinde durması gereken konulardır. Bu sempozyumun asli amaçlarından biri sosyal bilimler alanında bilimsel üretime katkı olduğu gibi, diğer bir amacı da Türk Dünyası’nın bilim insanlarını bir araya getirerek ortak meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaları, kaynaşmaları ve geleceğe yönelik ortak projelerin temellerinin atılmasına ön ayak olmaktır. Bu anlamda bugün, turizm, ekonomi ve kültürel miras konuları üzerinde siz değerli katılımcılarla birlikte ortak bir akıl yürüteceğiz. Küreselleşmenin bir sonucu olarak insan ihtiyaçları çeşitlenmiş ve yeni arayışlar hız kazanmıştır. Bunun sonucunda turizm faaliyetlerine verilen önem giderek artmaya başlamış ve turizm dikkat çeken sektörlerden biri olmuştur. İhtiyaç ve beklentileri değişen insanlar, kitle turizmi hareketlerinden alternatif turizm türlerine doğru eğilim göstermeye başlamıştır. Bu alternatif turizm türlerinden biri de kültürel miras turizmidir. 1972 tarihindeki ''Dünya Kültür ve Doğal Mirası Koruma Hakkındaki UNESCO meclisinde korumaya değer görülen alanlarla birlikte kültürel miras kavramı konu olmuştur. UNESCO “Miras” kavramını geçmişten gelerek, bugün birlikte yaşanılan ve gelecek nesillere aktarılacak olan kalıt-eser şeklinde tanımlamaktadır. Ülkelerin Dünya Miras Listesine giren varlıklarının sayısı ile kültür ve turizm alanındaki itibarları ve dolayısıyla ekonomik anlamda döviz girdisi sağlamaları arasında paralellik söz konusudur. Bu sebeple ülkeler Dünya Mirası Listesi’ne girebilmek için neredeyse yarışır durumdadırlar. Bu denli önem arz eden turizm, ekonomi ve kültürel miras ve bunların sürdürülebilirliği üzerinde yoğun çalışmalar gerektiren konular haline gelmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/45777
ISBN: 978-975-6992-97-5
Appears in Collections:Pamukkale Üniversitesi Yayınları Bildiri / Sunu Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TUREK BİLDİRİ KİTABI.pdf12.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

184
checked on May 6, 2024

Download(s)

2,824
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.