Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/473
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSoner Haldenbilen-
dc.contributor.authorÇevik, Nagihan-
dc.date.accessioned2015-06-29T12:58:50Z
dc.date.available2015-06-29T12:58:50Z
dc.date.issued2014-05-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/473-
dc.description.abstractBu çalışmada bazalt elyafların beton yollarda kullanılabilirliği araştırılmıştır. Beton karışımında bazalt elyaf kullanımıyla betonun eğilme dayanımı ve basınç dayanımını arttırmak amaçlanmıştır. Tezde farklı miktar ve türlerde lifler kullanılarak betonun mekanik özelliklerindeki iyileşmeler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. C 20 kalitesinde beton kullanılarak farklı oran ve boylarda bazalt elyaflı, çelik lifli, polipropilen lifli ve donatısız referans numuneler imal edilmiştir. Her bir deney grubunda üçer adet olmak üzere; 7 ve 28 günlük küp basınç numuneleri ve eğilme dayanımı deneyinde kullanılmak üzere 7, 14 ve 28 günlük kiriş numuneler hazırlanmıştır. Deneyler sonucunda elde edilen basınç dayanımları kullanılarak TS 500?de belirtilen ampirik formül ile beton numunelerin elastisite modülleri hesaplanmış ve örnek bir yol tasarımı için beton yol plak kalınlıkları belirlenmiştir. Betonun eğilme dayanımı ve hesaplanan plak kalınlığı göz önünde bulundurularak en ekonomik beton karışımı seçilmiş ve donatısız beton karışımıyla karşılaştırmalı olarak maliyet analizi yapılmıştır. Bazalt elyaf kullanımıyla betonun mekanik özelliklerinde iyileşme sağlanmasına rağmen, güncel bazalt elyaf fiyatına göre ekonomik bir tasarım gerçekleştirilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Usability of basalt fiber in concrete roads is investigated in this study. It is aimed to improve flexural strength and compressive strength by using basalt fiber in concrete mixture. In this thesis, the improvements in mechanical properties of concrete are researched comparatively by using different quantities and types of fibers. C 20 concrete class has been chosen and different quantities and types of basalt fiber, steel fiber, polypropylene fiber reinforced and unreinforced concrete specimens have been manufactured. For use in compressive strength and flexural strength tests, 7 and 28 day cubic specimens and 7, 14 and 28-day beam specimens have been prepared for each experimental group including three. Young?s modules of specimens have been calculated by using empirical formula specified in TS 500 and rigid pavement thicknesses have been determined for a sample road design. Considering the flexural strength and rigid pavement thickness, the most economical concrete mixture has been chosen and cost analysis has been performed by comparing with unreinforced concrete specimen. Although achieving improvements in mechanical properties of concrete by using basalt fiber, it has been deduced that with the current price of basalt fiber, an economical road design can not be carried out.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBazalt elyaf, lifli betonlaren_US
dc.subjectBasalt fiber, fiber reinforced concreteen_US
dc.titleBazalt elyafların beton yollarda kullanılabilirliğien_US
dc.title.alternativeUsability of basalt fibers on concrete roadsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid376229en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10035299.pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

104
checked on May 27, 2024

Download(s)

256
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.