Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/48286
Title: Kolektif Bellekte Antik Kentlerin İzi: Denizli Kenti Örneği
Authors: Zengin, Murat
Özdede, Sinem
Doğan, Duygu
Keywords: Kolektif bellek
kent kimliği
tarihi doku
Denizli
antik kentler ancient cities
Issue Date: 2021
Abstract: Kentler zaman içerisinde gerek doğal, gerek sosyal olarak değişime uğrayan canlı yapılardır. Kentin yaşadığı her olay (savaşlar, yönetsel kararlar, deprem vb.), üzerindeki her iz, kentte farklı katmanlar oluşturmaktadır. Kamusal alanlar ise bu katmanlar geçmiş, bugün ve gelecek arasında kurulan ilişkilerin en kritik bağlayıcılarıdır. Çalışma kapsamında, bu kritik geçişin örneklerini yansıtabilecek, farklı tarihi doku örneklerini barındıran Denizli Kenti materyal olarak seçilmiştir. Bu bağlamda çalışmada kentin il sınırları içerisindeki antik kentlerin varlığının günümüz Denizli kentindeki kullanıcıların belleğindeki yeri, kent kimliği ve kamusal alanlardaki yansımaları irdelenmiştir. Çalışmada kısa-anket yöntemi uygulanmıştır. Yapılan ankette kent kullanıcılarının şehirleri ile en çok bağdaştırdıkları kelimeler üzerinden, kentlilik bilinci, kent algısı ve kentin doğal, kültürel, tarihi yapısının, kullanıcı belleğindeki yeri sorgulanmıştır. Verilen cevaplar kelimelerin olumlu veya olumsuz anlamlarına göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca kentin, kullanıcı izlenimlerine göre ne şekilde ön plana çıktığı sorgulanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucu mevcut durum irdelenmiş, kolektif belleğin tasarım çalışmalarında kentsel kimliğinin oluşturulmasındaki önemi ortaya konulmuştur.
URI: https://doi.org/10.30785/mbud.1000352
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/500883
https://hdl.handle.net/11499/48286
ISSN: 2548-0170
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.