Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/493
Title: Sinyalize dönel (yuvarlakada) kavşakların tasarım esaslarının araştırılması
Other Titles: The investigation of design principles of signalized roundabouts
Authors: Çakıcı, Ziya
Advisors: Yetiş Şazi Murat
Keywords: Sinyalize dönel kavsak, gecikme, sinyalizasyon sidra intersection, trafik yönetimi, vissim
Signalized roundabout, delay, signalization, sidra intersection traffic management, vissim
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Dünya nüfusundaki sürekli artısa baglı olarak, karayollarındaki motorlu ve motorsuz tasıt sayısı günden güne artmakta ve bu durum çesitli trafik problemlerini de beraberinde getirmektedir. Genel olarak, karayollarının kesisim alanlarını olusturan kavsaklarda meydana gelen bu problemler, maddi ve manevi kayıplara yol açmakta ve insan hayatını birçok açıdan olumsuz yönde etkilemektedir. Kavsaklar, karayollarındaki tasıtların birbirleri ile kesisme olasılıklarının en fazla görüldügü alanlar oldugu için, bu alanlarda söz konusu karmasıklıkları önlemek amacı ile çesitli trafik denetimi teknikleri uygulanmaktadır. Özellikle son yıllarda, ülkemizde ve gelismekte olan birçok ülkede uygulanan söz konusu trafik denetimi tekniklerinden birisi de sinyalize dönel kavsak uygulamalarıdır. Sinyalize kavsaklar ile dönel kavsakların kombinasyonu sonucu ortaya çıkan sinyalize dönel kavsakların kavsak performans özellikleri ise halen büyük bir merak konusudur. Bu çalısmada öncelikli olarak, sinyalize dönel kavsakların tasarım prosedürleri ele alınmıstır. Çalısma kapsamınca, sinyalize dönel kavsakların depolama alanı gereklilikleri, sinyal sistemi tasarımları ve diger faktörler de incelenmistir. Analiz çalısmaları dört baslıkta gerçeklestirilmistir. Birinci kısımda Denizli- Pekdemir Kavsagı’ nda hafta içi ve hafta sonu birer gün süre ile sabah, ögle ve aksam pik saatlerde yapılan gecikme gözlemlerinin sonuçları, Vissim simülasyon programı sonuçları ile karsılastırılmıstır. kinci kısımda, on iki farklı trafik senaryosu dikkate alınmıs, farklı tip kavsaklar farklı faz planları göz önünde bulundurularak ve gecikme performans kriteri baz alınarak birbirleri ile karsılastırılmıstır. Üçüncü kısımda sinyalize dönel kavsakta, sinyal optimizasyonu üzerine deneysel bir çalısma yapılarak, iki fazlı ve üç fazlı denetim durumları ayrı ayrı degerlendirilmistir. Analizlerin son kısmında ise, farklı sola dönüs hacimlerinin ve depolama seridi sayısının kavsak performansına etkisi detaylı olarak incelenmistir. Analizler sonucunda elde edilen tüm bulgular, ilgili bölümlerde yorumlanmıs ve sonuçlar kısmında özet olarak sunulmustur. Depending on the incessant growth of the world population, number of motorized and non-motorized vehicles on the roads have been increasing day by day and this situation brings about various traffic problems. These problems which occur at intersections generally, lead to spiritual and material losses and affect the human lifes in many ways. Intersections are the traffic areas that the possibilities of the conflicts of vehicles on the highways are seen most commonly. So, the various traffic management techniques are applied on these areas for preventing confusions. Especially in recent years, one of these traffic management techniques applied in our country and many developing countries is also signalized roundabout application. Intersection performance properties of signalized roundabouts which occur with resulting from the combination of signalized intersections and roundabouts is still a major topic of interest. In this study, design principles of signalized roundabouts are discussed primarily. Besides, the storage area requirements and signal system principles of signalized roundabouts and other factors are also investigated. The analyses made in the study consist of four part. In the first part, the results of Pekdemir Intersection delay observations which were made at three peak periods in two days (in a weekday and weekend) were compared with the results obtained from Vissim traffic simulation program. In the second part, twelve different traffic scenarios were considered and different types of intersections were compared with each other (based on the delay performance criterias) considering different phases plans. An experimental analyses on signal timing optimization at signalized roundabouts were conducted in the third part of the study. Two-phase and three-phase control forms were evaluated separately. In the last part of the analyses, effects on ıntersection performance of different left- turning traffic volumes and the number of storage lanes were examined in detailed. The results obtained from analyses were interpreted in the relevant sections and were presented briefly in the results section.
URI: https://hdl.handle.net/11499/493
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10045960.pdf9.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

172
checked on May 6, 2024

Download(s)

52
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.