Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/516
Title: Yeni düzlemsel yan hat konfigürasyonları kullanılarak ayarlanabilir mikrodalga filtre tasarımları ve wlan/wimax uygulamaları.
Other Titles: Design of tunable microwave filters using new stub configurations and wlan/wımax applications
Authors: Çimen, Zühre
Advisors: Ahmet Özek
Keywords: Yan Hatlı Filtre, Ayarlanabilir Filtre, WLAN, WIMAX, Düzlemsel Filtre, Varaktör Diyod, Bobin.
Stub Loaded Filters, Tunable Filter, WLAN, WIMAX, Planar Filter, Varactor Diode, Inductor Element.
Abstract: Bu çalışmada, yüksek performans, uygun boyut ve düşük maliyet gibi ölçütler göz önünde bulundurularak ve WLAN (2.4/5 GHz), WIMAX (2.3-2.5 GHz, 3.4-3.5 GHz) uygulamaları için, iki farklı yan hatta sahip mikroşerit filtre tasarımları gerçekleştirilmiştir. İlk olarak sekizgen şeklindeki açık devre sonlandırmalı yan hatlara sahip çift modlu mikroşerit rezonatörün fiziksel parametrelerindeki değişiminin frekans cevabına etkileri incelenmiştir. Sonrasında bu rezonatör kullanılarak tasarlanan minyatür çift modlu bant geçiren filtre yapısının teorik modeli incelenmiştir. Çift-Tek mod empedans analizi yapılarak filtrenin teorik modeli ortaya koyulmuştur. Devamında rezonatöre elektronik ayarlanabilirlik katmak amacıyla rezonatörde varaktör diyotlar ve bobin elemanları kullanılmıştır. Varaktör diyotların birinci ve ikinci geniş bandı kontrol ederken, bobinlerin birinci ve ikinci dar bandı kontrol ettiği gözlemlenmiştir. Bu aşamada yeni yan hat konfigürasyonuna sahip bir rezonatör daha önerilmiş ve simülasyon cevapları verilmiştir. Son olarak 20.8 x 20.8 mm2 gibi oldukça küçük bir alana yerleştirilen çift bantlı mikroşerit bant geçiren sekizgen şeklindeki açık devre sonlandırmalı yan hatlara sahip filtre basıldı ve ölçüm ve simülasyon sonuçlarının uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. In this thesis, taking into account criteria such as high-performance, compact size and low cost, by using two different stub loaded for WLAN (2.4/5 GHz), WIMAX (2.3-2.5 GHz, 3.4-3.5 GHz) applications, by using microstrip resonator having dual mode characteristic, a novel dual-band band pass filter is designed. In the first part of this thesis, the effects of changes in physical parameters of octagonal microstrip resonator having open circuit ended stub loaded, frequency response was examined. After The theoretical model of designed resonator structures was examined. Dual mode resonator is analyzed by using even/odd mode impedance formulas. Later on, varactor diodes and inductor elements in order to add electronic adjustability are used in the resonator. It has been observed with the simulations, while varactor diodes adjust first and second wide band, inductor elements adjust first and second narrow band. At this stage, a different resonator with new stub loaded is presented and simulation answer is given. In the last chapter 20.8 mm x 20.8 mm surface area and by configuration it has been gained a compact structure. Proposed structure has been fabricated by serigraphy and it has been observed that simulated results are compatible with measured results.
URI: https://hdl.handle.net/11499/516
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zühra Çimen.pdf4.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

112
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.